Kunigas Saulius Pavalkis

Klebonas

Adresas:
Gudelių g. 9, Girdžiai,
Jurbarko rajonas

Informacija: Parapiją nuo 2008 m. balandžio mėn. Arkivyskupo Metropolito skyrimu administruoja kun. Saulius Pavalkis, gim.1973 m.