Nauji rėmėjai

Knygos „Girdžiai: istorijos atodangos“ rengimo darbai vyksta, aktyviai renkamos aukos. Skelbiame parėmusių knygos rengimo darbus aukotojų sąrašus. 2018-04-09 esame surinkę 4728 Eur. Nuoširdžiai dėkojame visiems rėmėjams, aukotojams.

Nauji rėmėjai: A. Šimaitis, (100), K. Skrickis, (150), J. Zakaitė (V. ir K. Petraičių anūkė) (100), L. Greičiūtė, (100), B. ir R. Dikšaičiai (50), G. Mikelaitis (100). Labai dėkojame!