Rėmėjai

Reklama

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Knygos rėmėjai

Knygos rengimo darbus parėmė: 2020-03-25

Iš viso 9544 Eur

Mecenatai 2600 Eur
1. Laima ir Algimantas Liorincai 600 Eur
2. Rimantas ir Eligijus Pinaičiai 500 Eur
3. Onutė Neverauskienė 500 Eur
4. Gediminas Petraitis 500 Eur
5. Laimutė ir Povilas Milašauskai  500 Eur

Pagrindiniai rėmėjai 1230 Eur
1. Jonas Reičiūnas 300 Eur
2. Gintautas Kundrotas 280 Eur
3. Justinas ir Elvina Milašauskai 250 Eur
4. Kęstutis Mačiulis  200 Eur
5. Izabelė Kundrotienė 200 Eur.

Rėmėjai 2250 Eur
1. Rimvydas Mikelaitis 150 Eur
2. Gediminas Norvilas 150 Eur
3. Kęstutis Skrickis 150 Eur
4. Mečislovas Leškys 100 Eur
5. Rimvydas Mockus 100 Eur
6. Marijos Vaičiūnienės dukra Daiva, sūnus Valdas ir Ksaveras Jonas Vaičiūnas 100 Eur
7. Nijolė Pinaitytė Babeckienė 100 Eur
8. Jūratė Zakaitė 100 Eur
9. Gintautas Mikelaitis 100 Eur
10. Alvydas Šimaitis 100 Eur
11. Leonida Greičiūtė 100 Eur
12. Romutė Kačiušienė 100 Eur
13. Mindaugas Dilys 100 Eur
14. Leonardas Klioštoraitis 100 Eur
15. Saulytis Steponaitis 100 Eur
16. Aldona Puišytė 100 Eur
17. Edmundas Mockus 100 Eur
18. Daliutė Saulėnienė 100 Eur
19. Stasys Pocius 100 Eur
20 Stasė Dinsmonienė 100 Eur
21
Arūnas Klioštoraitis 100 Eur

 

Aukotojai 685 Eur
1. Liuda Petraitytė Minkuvienė 50 Eur
2. Liudas Petraitis 50 Eur
3. Virginijus Ušinskas 50 Eur
4. Stasys Pocius, Prano 50 Eur
5. Zigmas Pernarauskas 50 Eur
6. Daliutė Saulėnienė 50 Eur
7. Birutė ir Raimundas Dikšaičiai 50 Eur
8. Romas Bertulis 50 Eur
9. Irena Mickūnaitė Bilevičienė 50 Eur
10. Antanas  Puišys 50 Eur
11. Antanas Bačiulis 30 Eur
12. Vytas Mačiulis 20 Eur
13. Jūratė Šedauskienė 20 Eur
14. Ona Patašienė 20 Eur
15. Sabaliauskienė Danutė 20 Eur
16. Salomėja ir Alfonsas Mickūnai 20 Eur
17. Stanislovas Feiza 20 Eur
18. Morta Lostienė 20 Eur
19. Vygantas Žalys 20 Eur
19. Albinas Ravinis 15 Eur

 

VMI pervesti 2 % už 2016 metus 517 Eur
Jurbarko raj. savivaldybė s administracija 500 Eur
Jurbarko raj. savivaldybės administracija 1000 Eur

Darbais gauta parama –  Rita Dzedulionienė – Kundrotaitė 200 Eur (lankstinukų, plakatų, padėkos kortelių maketavimas).
Už spaudinius mokėjo Liudmila Norkaitienė 150 Eur (lankstukų, plakatų, padėkos kortelių spausdinimas).