Sielovados akcentai

Parapijos bažnyčioje kasdien (išskyrus pirmadienius) yra aukojamos Šv. Mišios. Bažnyčioje švenčiami visi katalikiški sakramentai.

S._2

Dėl Santuokos sakramento norintieji tuoktis turi kreiptis bent prieš du mėnesius. Sužadėtiniams privalu išklausyti pasirengimo Santuokai kursus Jurbarko ar kurio kito dekanato Šeimos centre. Dėl krikšto privalu kreiptis bent prieš dvi savaites.

Parapija turi savo katechetę, kuri ištisus metus sekmadieniais ruošia vaikus Pirmajai Komunijai, o jaunuolius Sutvirtinimo sakramentui.

Parapijoje gyvena 16 neįgalių ir senyvo amžiaus žmonių, negalinčių sekmadieniais pasiekti bažnyčios. Daugumai jų pirmaisiais mėnesių penktadieniais išnešiojamas Švč. Sakramentas.

Parapija turi savo puslapį „Girdžių“ mėnraštyje. Pirmaisiais mėnesių penktadieniais „Girdžių“ mėnraščio naujas numeris keliauja kartu su Švč. Sakramentu ir yra dovanojamas negalintiems pasiekti bažnyčios.

Taip pat kas mėnesį gaunama katalikiško žurnalo „Artuma“ 20 numerių, kurie yra dalinami bažnyčios choristams.

Išpažintys klausomos 15 minučių prieš Šv. Mišias;
Advento ir Gavėnios laike – pusvalandį prieš Šv. Mišias. Advento ir Gavėnios laikotarpių eigoje taip pat numatomas kuris šeštadienis kaip dvasinio susitelkimo – rekolekcijų diena. Joje kunigas svečias pusvalandį prieš Šv.Mišias klauso išpažinčių. Po to sako Advento ar Gavėnios rekolekcijų mąstymą susirinkusiems.

Parapijiečius ir parapijos svečius klebonas priima visą dieną, jei tik nėra tuo metu kur išvykęs. Ypatingais atvejais (pav. kviečiant pas ligonį) galima kreiptis ir nakties metu (telefonu).

S._3

Vasarą parapijoje vyksta Girdžių ir aplinkinių parapijų krikščioniško jaunimo susibūrimai.

S._4