Pamaldų tvarka

Šiokiadieniais Šv. Mišios aukojamos:

Sausio ir Vasario mėnesiais: 15 val.
Kovo ir Balandžio mėnesiais: 17 val.
Gegužės, Birželio, Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais: 19 val.
Rugsėjo ir Spalio mėnesiais: 17 val.
Lapkričio ir Gruodžio mėnesiais: 15 val.

Pirmadieniais Šv. Mišios aukojamos tik esant laidotuvėms ar liturginėms šventėms.

Šeštadieniais Šv. Mišios aukojamos: 11 val.
Taip pat galima užsakyti Šv. Mišias ir kitomis valandomis.
Sekmadieniais Šv. Mišios aukojamos: 11 val.

 

Sudėtinės Šventosios Mišios aukojamos:

Kiekvieną pirmą mėnesio antradienį – už ligonius.
Kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį – į Švenčiausią Jėzaus Širdį.
Visus kitus mėnesio penktadienius – už mirusiuosius.

Gegužinės ir Birželinės pamaldos prasideda 18.30 val.
Rožančius Spalio mėnesį pradedamas kalbėti 16.30 val.

Parapijoje švenčiami Šventos Onos Atlaidai – liepos mėn. 26 d.
(Keliama į artimiausią sekmadienį)