Klebonija

KLEBONIJA IR PARAPIJOS NAMAI

Kitoje Gudelių gatvės pusėje priešais bažnyčią prie užtvankos stovi dviejų aukštų senovinio tipo medinis namas (pastatytas 1906 m., rekonstruotas pokaryje) – tai klebonija Vakarų pusėje ir Parapijos namai Rytų pusėje.

Parapijos namų svečių kambaryje renkasi bažnyčios komitetas, priimami parapijos svečiai, taip pat vyksta parapijiečių susiėjimai po keturnedėlių, metinių, Krikšto sakramento šventimo, gimtadienių ir kitomis progomis.

S._8

Parapijos namų antrasis aukštas (keturi kambariai ir virtuvė) – parapijos Jaunimo grupės patalpos. Čia vyksta susitikimai, stovyklėlės drauge dalyvaujant kaimyninių parapijų jaunimui.

PARAPIJOS KLOJIMAS

S._9

Parapija turi seną klojimą. Jo viduje du ilgi stalai ir įvairūs žilą senovę menantys liaudies buities rakandai. Čia vyksta ne tik parapijos bet ir seniūnijos, kultūros centro organizuojami renginiai.

S._10

Šalia klojimo – didelis kiemas su lauko pečiumi, šašlykine, laužaviete ir vaizdu į Mituvos užtvanką.

PARAPIJOS GEDULO NAMAI

Šalia Girdžių kapinių, buvusiame parapijos špitolės pastate bendromis jėgomis baigiami įrengti parapijos gedulo namai.