Apie biblioteka

 

1949 m. Girdžiuose atidaryta pirmoji biblioteka, vadinama klubas –skaitykla. Patalpų tinkamų nebuvo, todėl klubas-skaitykla laikinai buvo įkurti pas gyventoją Tamošaitį. Skaitykla turėjo 2 kambarius. Pirmajame išdėstyti: laikraščiai, žurnalai, antrame – knygų fondas. Pirmasis bibliotekos fondas buvo nedidelis, vos 600 egz. knygų. Bibliotekos fondas po truputį didėjo jau 1971m. siekė 6752 egz. knygų.
Pirmąją bibliotekos vedėja, valsčiaus vykdomasis komitetas paskyrė K. Stankaitytę.
Nuo 1971m. sausio 25d. bibliotekos vedėja pradėjo dirbti E. Damušienė.
 
1971 m. Girdžių miestelio centre buvo pastatytas administracinis apylinkės tarybos pastatas ir jo pirmame aukšte įsikūrė biblioteka, kuri čia yra ir šiandien.
Už 1978m. rezultatus bibliotekai atitenka I –oji vieta rajone.
Nuo 1999m. rugsėjo 9 d. bibliotekoje pradėjo dirbti Vilija Stoškienė.

2009m. bibliotekoje sukaupta 7840 vnt. dokumentų fondas.
Prenumeruojami 25 pavadinimų periodiniai leidiniai.
Nuo 2005m. balandžio mėn. bibliotekoje yra viešas interneto prieigos taškas.
2009m. rugsėjo 22d. atnaujinta kompiuterinė technika ir programinė įranga.
Bibliotekoje yra daugiafunkcinis aparatas: galintis skenuoti, kopijuoti ir spausdinti.
Kasmet bibliotekininkė rašo bibliotekos metraštį ir kaimo kroniką.
Bibliotekoje galima įsigyti laikraštį ,,Girdžiai''.
Bibliotekoje vyksta tradiciniai renginiai, skirti knygnešio dienai, nacionalinei bibliotekų savaitei paminėti, Atvelykio, kalėdinės popietės ir kt.