Finansinių ataskaitų rinkiniai


2014 metai

III ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014-09-30 duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014-09-30 domenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai pagal ataskaitinį laikotarpį

 

II ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014-06-30 duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014-06-30 domenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai pagal ataskaitinį laikotarpį

 

I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014-03-31 duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014-03-31 domenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai pagal ataskaitinį laikotarpį

______________________________________________________________________________________________________


2013 metai

Pinigų srautų ataskaita pagal 2013-12-31 duomenis

Grynojo  turto  pokyčio ataskaita pagal 2013-12-31 duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013-12-31 duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2013-12-31 domenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai pagal ataskaitinį laikotarpį

______________________________________________________________________________________________________


2012 metai

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2012-12-31 duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2012-12-31 duomenis

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

______________________________________________________________________________________________________

 

Darbo užmokestį reglamentuojantys dokumentai

Administracijos ir ūkio personalo darbo apmokėjimo sąlygos

Pedagoginių  darbuotojų  darbo apmokėjimo tvarkos aprašas   nuo 2011-09-01

Etatų normatyvai

______________________________________________________________________________________________________