„Girdžių bendruomenės aktyvinimas ir socialinės atskirties mažinimas“

Girdžių bendruomenės centras vykdo projektą „Girdžių bendruomenės aktyvinimas ir socialinės atskirties mažinimas“ Nr. LEADER-11-NEMUNAS-03-032.
Projektas vykdomas pagal VVG „Nemunas“ strategijos II prioritetą - Jurbarko krašto viešojo gyvenimo stiprinimas ir gyvenimo kokybės kaime gerinimas.
 Projekto tikslas: Girdžių bendruomenės telkimas ir aktyvinimas.

Šiuo projektu siekiama padidinti Girdžių jaunimo užimtumą ir pagerinti gyvenimo sąlygas, patį jaunimą įtraukiant į problemų sprendimą, didinant jo iniciatyvumą, organizuojant aktyvias užimtumo formas, o jų gyvenamąją aplinką paversti vieta, kurioje gera gyventi.

Projekto metu planuojama įsigyti sportinį inventorių, skirtą bendruomenės laisvalaikio praleidimui, bei treniruočių ir sporto varžybų organizavimui. Suorganizuotos varžybos tarp Girdžių seniūnijos kaimų prisidės prie naujų žmonių įtraukimo į aktyvų laisvalaikį bei bendruomenės veiklos viešinimo.

Talkų metu įrengta paplūdimio tinklinio aikštelė ne tik sudarys sąlygas sportuoti visiems norintiems, bet ir suvienys gyventojus bendrų talkų metu.

Įvykdyto projekto rezultatu – nupirkta įranga ir priemonėmis, bus panaudojama ne tik treniruotėms, bet ir organizuojant renginius, šventes. Naujove Girdžiuose - baidarėmis ir vandens kamuoliais galės naudotis visi norintys. Tie nariai, kurie nesportuoja, turės daug teigiamų emocijų „sirgdami“ už savo komandas. Kaimo vietovėse gyvenantys žmonės galės įvairiau leisti savo laisvalaikį, renginiai taps įdomesni, bus tęsiamos šio miestelio tradicijos. Taip pat atsivers platesnės perspektyvos bendruomenėms įgyvendinti daugiau savarankiškų iniciatyvų.

Šiuo metu jau yra įsigyta sportinė apranga, kuria vilki krepšinio komandos „Girdžiai“ sportininkai, atstovaujantys mūsų seniūnijai Jurbarko krepšinio lygos čempionate. Artimiausiu metu vyks talkos, kuriose bus tvarkoma užtvankos pakrantė ir vykdomi tinklinio aikštelės įrengimo paruošiamieji darbai. Projekto vadovai kviečia Girdžių seniūnijos gyventojus aktyviai prisijungti prie šio projekto įgyvendinimo ir veiklų vykdymo.

SK_Girdiai_2

SK_Girdziai_1