Virtuali paroda iš V. Lekučio asmeninio archyvo: Juozo Kasperavičiaus gimimo šimtmečiui ir žūties 65 metų sukakčiai

Juozas Kasperavičius gimė 1912m. rugpjūčio 17 d. Jokūbaičių km. Jurbarko raj. Baigęs Jurbarko gimnaziją 1933-1935m. mokėsi Karo mokykloje  Kaune ir ją baigęs buvo paskirtas į arterijos pulką. 1938m. baigė karo aviacijos mokyklą ir jam buvo suteiktas leitenanto laipsnis.

Pirmoji sovietų okupacija jį užklupo Ukmergėje, o prasidėjus karui dalis lietuvių lakūnų neįvykdė rusų įsakymų trauktis į Rytus ir nusileido Lietuvoje netoli Ukmergės, kur vokiečių buvo internuoti ir daugiau kaip pusę metų praleido karo belaisvių stovykloje.

Grįžęs į Lietuvą J. Kasperavičius įsidarbino kooperatyvo vedėju Panevėžio apskr. , įsitraukė į LLA veiklą. Artėjant antrajai sovietų okupacijai su žmona ir dukra išvyko į tėviškę Jokūbaičių km. Jurbarko vlč.  Kelis kartus visa šeima rengėsi trauktis į Vakarus, bet taip ir nepasiryžo palikti gimtinės.

1945m. pavasarį broliai Juozas ir Antanas Kasperavičiai buvo suimti. Stribams inscenizavus pabėgimą, Antanas buvo nukautas, o Juozas sužeistas ir paguldytas į Biliūnų ligoninę ( Raseinių apskr.). Vietos partizanai, vadovaujami kpt. J. Čeponio, J. Kasperavičių iš ligoninės išvadavo.  Pasveikęs  jis prisidėjo prie partizanų.

1946m. rugsėjo 25 d. J. Kasperavičius – Vysvydas tapo pirmuoju Kęstučio apygardos vadu.

Apygardos štabas tuo metu buvo įsikūręs Tauragės apskr.. Batakių vals. Antagluonio km. eigulio Juozo Juknos sodyboje ant Agluonos upės kranto.

Šį bunkerį 1947 04 09 apsupo MGB Tauragės apskr. skyriaus karinė grupė. Viduje buvę J. Kasperavičius ir jo adjutantas Albinas Biliūnas – Džiugas atsišaudė, degino dokumentus, kurie trūkstant deguonies vos ruseno.

Galiausiai  nenorėdami pasiduoti priešams gyvi, partizanai susisprogdino. Jų kūnai buvo atvežti į Tauragę  ir numesti garsiosios Šubertinės kieme.

J. Kasperavičiaus atminimui jo gimtinėje Jokūbaičių km. pastatytas kryžius, o Girdžių seniūno Dariaus Juodaičio iniciatyva Jokūbaičių gatvė pavadinta Juozo Kasperavičiaus  vardu.

 

 

 

 

    Aviacijos leitenantas Juozas Kasperavičius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Birutė ir Juozas Kasperavičiai, 1939m., Panevėžys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Juozo Kasperavičiaus lėktuvo avarija. 1939 08 12    01val.  20 min. trečiadienis. Pajuostė ( prie Panevėžio)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Juozo Kasperavičiaus gimtinė Jokūbaičių k. 1994m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Aviacijos leitenantas Juozas Kasperavičius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Aviacijos leitenantas Juozas Kasperavičius - ,,Visvydas'', Kęstučio apygardos vadas, žuvo bunkeryje Tauragės aps. prie Batakių 1947 04 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Paminklas buvusios Tauragės MGB kieme, kuriame buvo numetami žuvusių partizanų kūnai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Paminklas J. Kasperavičiaus ir A. Biliūno žūties vietoje. Antagluonio kaime Tauragės raj.

 

 

 

 

 

 

 

 

   1995m. lapkričio 26d. prie kryžiaus Juozui Kasperavičiui atminti ( Jokūbaičių k., gimtinėje). Kryžių atidengia buvęs J. Kasperavičiaus bendražygis, partizanas Antanas Kisielius -Mikutis.

   Kryžių pastatė Jurbarko TGŠ J. Kasperavičiaus kuopos savanoriai (vadas vyr. leitenantas Stasys Kliukas).

 

 

 

 

 

 

 

 

   Iš kairės: Juozo Kasperavičiaus dukra Vida Tereikienė, žmona Birutė Kasperavičienė, buvęs partizanas Leonas Laurinskas

 ( gyvena Tauragėje)  -1989m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Juozo Kasperavičiaus dukra Vida ( kairėje) ir žmona Birutė 1961m.