MOKYKLOS MISIJA  (PASKIRTIS)

Sukurti mokykloje tokias sąlygas, kad kiekvienas bendruomenės narys gautų savarankiško gyvenimo pagrindus, galimybę tobulinti savo gebėjimus visą gyvenimą, integruotųsi į visuomenę ir dalyvautų visuomenės raidoje.

Norint pasiekti  šios misijos, pagrindinis išsilavinimas turi:

 • Padėti įgyti svarbiausių gebėjimų, tapsiančių asmeninės raidos užtikrinimo priemone, o vėliau ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi pagrindu.
 • Užtikrinti pirminį profesinį orientavimą.
 • Padėti įgyti žinių, suformuoti asmeninę raidą, suformuoti aktyviam ir atsakingam demokra- tinės visuomenės piliečiui būtinas vertybes ir gebėjimus.

MOKYKLOS VIZIJA  (TIKSLAI)

 • Ugdyti individualią, universalią, integralią asmenybę.
 • Priešmokyklinis ugdymas – mokymosi visą gyvenimą nuostatos pradžia, nenutrūkstantis patirties kaupimo procesas.
 • Mokyti mokinius mokytis, plėtojant jų galias: kritinį mąstymą, komunikacinius gebėjimus, pažintinės veiklos procesus (žinojimą, supratimą, taikymą, analizę, sintezę, vertinimą).
 • Ugdyti naujas kompetencijas: verslumą, veržlumą, veiklumą, gebėjimą mokytis, dirbti su informacijos srautais, spręsti problemas.
 • Pereiti nuo mokymo į mokymosi lygmenį, kada mokytojas  tampa mokymosi konsultantu. Didinti malonaus mokymosi galimybes.
 • Kelti pasiekimų lygį, sudarant socialines pedagogines išmokimo sąlygas, didinant asmeninę at-sakomybę už rezultatus, gerinant mokyklos bei šeimos bendradarbiavimą.
 • Pradėti rengti ateities karjerai.
 • Ugdyti gebėjimą dalyvauti mokyklos, bendruomenės, tautos kultūriniame, pilietiniame bei politiniame gyvenime, gerbti demokratinius visuomenės gyvenimo principus ir vertybes, rūpintis gamta.
 • Sveikatą traktuoti kaip kasdieninio gyvenimo šaltinį, o ne gyvenimo tikslą. Mokyklą baigę moksleiviai turi aiškiai suvokti, kad jie pakankamai kompetentingi rinktis asmeninį gyvenimo būdą.
 • Mokykla turi būti draugiška visiems, moksleiviai joje turi jaustis saugiai, turi turėti panašias sąlygas kaip vidurinėje mokykloje ar gimnazijoje.

Pamokų laikas

 1.        7 50  -  8 35
 2.        8 45  -  9 30
 3.        9 35  -  10 20
 4.      10 40  -  11 25
 5.      11 40  -  12 25
 6.      12 35  -  13 20
 7.      13 30  -  14 15
 8.      14 25  -  15 10

Partneriai

 draugiskas_internetas

smm-logo-161x80

emokykla

upc_violet

smpf-logo

dialogas

 

 

Projektai

mukis

sveikatiada

kamtoreikia

logo