Garbės kodeksas

ĮKVĖPTI Girdžių pagrindinės mokyklos bendruomenę brandžiai veiklai.

SPINDULIUOTI energiją.

PRIMINTI nuolat: "Koks aš - tokia mokykla“.

SUTELKTI mokyklos bendruomenę į vieną visumą prasmingai veiklai.

MES SIEKIAME būti nuolat besimokančia bendruomene, kuri skatina rimtai žvelgti į save ir imtis atsakomybės už savo ugdymąsi, žinoti ne tik savo teises, bet ir vykdyti pareigas.

MŪSŲ PAGRINDINIS TIKSLAS sukurti mokykloje tokias sąlygas, kad kiekvienas bendruomenės narys gautų savarankiško gyvenimo pagrindus, galimybę tobulinti savo gebėjimus visą gyvenimą, integruotųsi į visuomenę ir dalyvautų visuomenės raidoje.

MUMS PATIKĖTA ugdyti individualią, universalią ir integralią asmenybę. Šeimoje ir mokykloje diegti tas pačias bendražmogiškąsias vertybes. Mokiniams padėti išsiugdyti puikius mokymosi įgūdžius, našaus darbo įpročius bei sugebėjimą suvokti mokymosi turinį.

MES ĮSIPAREIGOJĘ kelti pasiekimų lygį, sudarant socialines pedagogines išmokimo sąlygas, didinant asmeninę atsakomybę už rezultatus, gerinant mokyklos bei šeimos bendradarbiavimą. Padėti mokinius rengti ateities karjerai. Ugdyti gebėjimą dalyvauti mokyklos , bendruomenės, tautos kultūriniame, pilietiniame bei politiniame gyvenime, gerbti demokratinius visuomenės gyvenimo principus ir vertybes, rūpintis gamta.

MES PRIPAŽĮSTAME kad visose mokyklos veiklos srityse būtina pozityvi kaita, kad reikalinga ugdyti naujas kompetencijas: verslumą, veržlumą, veiklumą, gebėjimą mokytis, dirbti su įvairiais informacijos srautais, spręsti problemas.

MES PUOSELĖJAME individualumą, kadangi tikime, kad mūsų skirtumuose slypi stiprybė ir galimybės. Tai reiškia, kad aš galėsiu laisvai išreikšti savo jausmus ir nuomonę, ir niekas manęs nepertrauks ir nebaus.

MES RUOŠIAME mokinius plačioms mokymosi galimybėms, gyvenimo patirčiai ir atsakomybei. Būdami sveikatą stiprinančios mokyklos statuse, sveikatą traktuojame kaip kasdieninio gyvenimo šaltinį, o ne gyvenimo tikslą. Mokyklą baigę moksleiviai turi aiškiai suvokti, kad jie pakankamai kompetentingi rinktis asmeninį gyvenimo būdą.

MES IŠPAŽĮSTAME charakterio ugdymo būtinybę kiekvienam iš mūsų,  kad visiems drauge būtų saugu, kad ugdymas ir ugdymasis vyktų moralioje aplinkoje, kad mokiniai "pamatytų“ savo vidų ir norėtų gyventi kilniau, kad kiekvienas jaustume meilę, supratimą ir globą.

MES ESAME ĮSITIKINĘ, kad kiekvienas yra atsakingas už savo darbą, kad mokykla turi būti draugiška visiems, moksleiviai joje turi jaustis saugiai, turi turėti panašias sąlygas kaip vidurinėje mokykloje ar gimnazijoje.

MES PRIIMAME šį Garbės kodeksą kaip dokumentą, kuris padeda mums sutelkti dėmesį į mūsų bendruomenės idealus, kiekvienam iš mūsų primena, kaip mes turėtume gyventi ir veikti.

Pamokų laikas

  1.        7 50  -  8 35
  2.        8 45  -  9 30
  3.        9 35  -  10 20
  4.      10 40  -  11 25
  5.      11 40  -  12 25
  6.      12 35  -  13 20
  7.      13 30  -  14 15
  8.      14 25  -  15 10

Partneriai

 draugiskas_internetas

smm-logo-161x80

emokykla

upc_violet

smpf-logo

dialogas

 

 

Projektai

mukis

sveikatiada

kamtoreikia

logo