Informacija apie darbo užmokestį

Dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių:

 

 

Pareigybių pavadinimas

2015 metai

2016 metai

 Vidutinis mėnesinis priskaičiuotas darbo užmokestis, Eurai

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis priskaičiuotas darbo užmokestis, Eurai
I ketvirtis

Vidutinis mėnesinis priskaičiuotas darbo užmokestis, Eurai
II ketvirtis
Vidutinis mėnesinis priskaičiuotas darbo užmokestis, Eurai
III ketvirtis
Vidutinis mėnesinis priskaičiuotas darbo užmokestis, Eurai
IV ketvirtis

Direktorius

999 1 1019 1019    

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 416 1 438 438    

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

 410  1 373 373    

Bibliotekininkė

230  1 230 230    

PU pedagogas

544 1 581 581    

Mokytojai

442  23 530 530    

Raštinės vedėja

265  1 195 195    

Sargai naktiniai

510  2 525 525    

Valytojos

378 4 350 350    

Kiemsargis

358 1 350 350    

Pastatų priežiūros darbininkai

437 2 478 478    

Soc. pedagogė

326  1 335 335    

Spec. pedagogė

295  1 320 320    

Logopedė

151  - 154 154    

Inžinierius kompiuterininkas

318  1 292 292    

Vyr. buhalterė

601 1 568 568    

Mokytojo padejejas

162  1 175 175    

Kūrikas

 172 1 175 175    

Informacija atnaujinta: 2016-07-13