Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

 

2015 metai

 I ketvirtis

 Dėl biudžeto vykdymo ataskaitų pateikimo
 Forma Nr. 2
 Prie ketvirtės biudžeto vykdymo 2015 m. kovo 31 d. ataskaitos

 

 

 II ketvirtis

 Dėl 2015 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų pateikimo
 Forma Nr.2 - Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
 Forma Nr.2 - Pavežejimas
 Forma Nr.2 - MK
 Forma Nr.2 - Nuompinigiai
 Forma Nr.4

 III ketvirtis

 Dėl 2015 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų pateikimo
 Forma Nr.2 - Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

 Forma Nr.2 - Pavežejimas
 Forma Nr.2 - MK
 Forma Nr.2 - Nuompinigiai
 Forma Nr.4

 IV ketvirtis

 Dėl 2015 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų pateikimo
 Forma Nr.2 - Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
 Forma Nr.2 - Pavežejimas
 Forma Nr.2 - Nuompinigiai
 Forma Nr.4

 

 


 

2014 metai

 I ketvirtis

 Dėl 2014 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų pateikimo
 Forma Nr.1
 Forma Nr.2
 Forma Nr.4
 Forma S7

 II ketvirtis

 Dėl 2014 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų pateikimo
 Forma Nr.1
 Forma Nr.2
 Forma Nr.4
 Forma S7

 III ketvirtis

Aiškinamasis raštas
Forma Nr.1
MK
Forma Nr.2 - nuompinigiai
Forma Nr.2 - pavežėjimas
Forma Nr.2 - SB

 IV ketvirtis

 Aiškinamasis raštas
 Dėl 2014 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų pateikimo

 Forma Nr. 1
 Forma Nr. 2
 Forma Nr. 4
 Forma S7

 


 

2013 metai

IV ketvirtis (metinės)

Dėl 2013 m. biudžeto vykdymo ataskaitų pateikimo
Forma Nr.1
Forma Nr.2 SB
Forma Nr.2 MK
Forma Nr.4
Forma Nr.2 (nuompinigiai)
Forma Nr.2 (pavežėjimas)
Forma S7