GIRDŽIUOSE ATIDARYTAS UŽTVANKOS PAKRANTĖS TAKAS

     Girdžių bendruomenės centras baigė įgyvendinti projektą „Viešųjų erdvių sutvarkymas Girdžiuose“, finansuojamą pagal VVG „Nemunas“ teritorijos vietos plėtros 2009-2015 m. strategijos II prioriteto „Jurbarko krašto viešojo gyvenimo stiprinimas ir gyvenimo kokybės kaime gerinimas“ 2.1 priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.

     Daug metų puoselėtai svajonei lemta buvo išsipildyti. 2013 m. spalio 19 d. oficialiai pradėtas eksploatuoti naujo vaizdo, naujos reikšmės, naujai svarbus užtvankos pakrantės takas. Atrodytų tai naujas vargas, bet gražus ir nedviprasmis. Prasmė ta, kad sukurtas grožis vers gražiau mąstyti, kurti, puoselėti savo miestelį, jį mylėti ir neieškoti gražesnio krašto svetur. Su šia gražia pradžia nenurimkime. Projekto metu įrengtas tiltelis su pavėsine ant vandens, įruoštas paplūdimys, pastatyti suoleliai, šiukšliadėžės, mažiesiems įrengtos supynės, vyresniesiems poilsio aikštelės, įrengtas dviračių takas su įvažiavimu neįgaliesiems, laiptatakis. Pasiekto rezultato tobulinimui ribų nėra.

     Atnaujintos viešosios erdvės - užtvankos pakrantės takas - padidino Girdžių miestelio, kaip seniūnijos centro, patrauklumą. Projektas prisidėjo prie socialinės atskirties mažinimo, bendruomenės mikroklimato gerinimo bei jos darnios raidos potencialo augimo. Visi petys į petį padirbėjome ir turime rezultatą, gražų rezultatą. Įgyvendinant projektą dalyvavo didelis būrys žmonių: vieni - kūrė planus, rašė projektus, įgyvendino idėjas, kiti- dalyvavo talkose, vykdė apklausas, treti - pritarė  idėjoms, o ketvirti - jau naudojasi sukurta vertybe. Savanoriški darbai sutelkė ir skatino gyventojų bendruomeniškumą.

     Girdžių bendruomenės centras įgyvendino projektą ir perduoda sutvarkytas viešąsias erdves Girdžių seniūnijai kaip naują rūpestį, naują atsakomybę, o vietos gyventojams ir atvykstantiems turistams – erdves laivalaikio poreikiams tenkinti. Bendruomenės centras neatsižada padėti ir vykdys sutvarkytų viešųjų erdviųnuolatinę priežiūrą kartu su Girdžių seniūnijos administracija.

     Tariame nuoširdų AČIŪ visiems gyventojams, kurie aktyviai dalyvavo talkose, mokyklos bendruomenei - geranoriškai prisidėjusiai prie veiklų įgyvendinimo, Girdžių seniūnijai - pritarusiai ir palaikiusiai visose projeto įgyvendinimo veiklose. 

 

Girdžių bendruomenės centro informacija

 

alt