Mokyklos istorija

1907 metais žmonių iniciatyva pas ūkininką Tamošaitį įsikūrė mokykla. Pirmasis mokytojas - Jankauskas. Koks buvo jo išsilavinimas, žinių nėra. Sako, kad jis buvo gyvo būdo, puikus šokėjas ir ypač buvo mėgstamas jaunimo. Mokinių tuo metu buvo apie 23, dauguma berniukai.Vėliau mokytojavo Ignatavičius. Savo prisiminimuose daraktorius Juozas Grygelis rašo, kad kambaryje stovėjo pasieniais sustatyti suolai (zoslanai), viduryje didžiulis stalas, klasėje nebuvo rašomosios lentos. Viena iš tokių pakaitinių daraktorinių mokyklų buvo Gudelių kaime. Daraktoriavo Juozas Grygelis kilęs iš ,,anos pusės'' – Suvalkijos nuo 1911 metų. Jis kartu ūkininkavo ir vargonininkavo Girdžių bažnyčioje.
1914 – 1916 m. mokykla uždaryta, pirmasis pasaulinis karas. 1916 m. tėviškę buvo okupavusi Kaizerio Vokietija. Mokyklų reikalai vokiečiams nerūpėjo. Patys žmonės ėmė organizuoti mokyklą, bet mokytojų nebuvo. Dauguma žmonių buvo pasitraukę nuo karo. Jaunus vyrus ir moteris vokiečiai buvo surinkę prievartiniams darbams. Dar kitas jaunimas slapstėsi. Tuo metu atsirado apsukresnė kaimo mergaitė, mokėjusi kiek skaityti ir rašyti. Ji ir ėmėsi mokytojauti. Tai Bronė Pocevičiūtė iš Gudelių kaimo.
Sunkūs buvo 1917 m. Mokytojams atlyginimo nemokėjo. Juos samdydavo patys ūkininkai. Daugiausia už kiaušinius. Todėl ir tuos mokytojus kartais vadindavo ,,kiaušininiais''.
1917 – 1919 m. buvo ypač sunkūs. Įvykiai keitėsi nenumatomai.. Buvo paskelbta Tarybų valdžia Lietuvoje. Tuo metu Girdžiuose mokytojavo O. Urniežiūtė. Mokykla buvo pas ūkininką Pranskaitį Gudelių kaime. Vėliau ten pat mokytojavo Laugalys.
1919 - 1921 m. mokytojavo A. Nikšas iš Naujininkų kaimo. Sako, kad jis buvo išskirtinių gabumų, puikus muzikantas, geras dainininkas.
1922 – 1925 m. jau formavosi pastovios mokyklos, kūrėsi įvairūs kursai mokytojams remti. Didėjo mokinių skaičius mokyklose. Buvo aprūpinama keturviečiais suolais, mokyklinėmis rašomosiomis lentomis.Nors klasių kambariai buvo tamsūs, nepritaikyti didesniam mokinių skaičiui, tačiau čia jau veikė oficialios klasės su savu, viešu mokytoju.1925 m. Girdžiuose mokytojavusi mokytoja Puišienė išleido pirmą ketvirtokų laidą. Taip kas metai gausėjo mokinių, tvirtėjo jų žinios.
1929 m. Girdžiuose įvyko pirmoji didelė mokyklos baigimo šventė. Išlaikyti egzaminus ir atšvęsti mokslo metų pabaigą susirinko Girdžių mokiniai su mokytoju Orentu, Paantvardžio mokiniai su mokytoja Malviciene ir Dargių mokiniai su mokytoja Saročkaite.
1937 m. baigiama statyti tipinė pradžios mokykla, vedėjas Vincas Pipiras.
1938 m. priauganti septynmetė mokykla, įvesta 5 klasė.
1940 m. ketvirta ir šešta klasės laiko egzaminus. Mokytojai: Pipirienė, Pipiras, Puišienė, kunigas Gelažius.
1949 m. atidaroma Girdžių septynmetė mokykla.
1959 m. Girdžių mokykla išleidžia pirmąją abiturientų laidą. Auklėtojas mokytojas A. Kasiulis.
1978 m. pastatyta nauja mokykla.
1997 m. gegužės mėn. 24 d. Girdžių vidurinė mokykla šventė 90 metų jubiliejų.
1999 m. liepos 1 d. Girdžių vidurinė mokykla reorganizuota į pagrindinę mokyklą.
2007 m. gegužės 25 d. mokykla šventė 100 metų jubiliejų.

Pamokų laikas

  1.        7 50  -  8 35
  2.        8 45  -  9 30
  3.        9 35  -  10 20
  4.      10 40  -  11 25
  5.      11 40  -  12 25
  6.      12 35  -  13 20
  7.      13 30  -  14 15
  8.      14 25  -  15 10

Elektroninis paštas

mail-64

Partneriai

 draugiskas_internetas

smm-logo-161x80

emokykla

upc_violet

smpf-logo

dialogas

 

 

Projektai

mukis

sveikatiada

kamtoreikia

logo