Rėmėjai

Reklama

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Kvietimas

2014 M. RUGSĖJO 28 D., SEKMADIENĮ, 12.00 VAL. GIRDŽIUOSE, AIKŠTELĖJE PRIE SENIŪNIJOS PASTATO

teatralizuotas „Senasis turgus“

Pėsti, raiti ar važiuoti – visi į jomarką pirkti arba parduoti, o gal mainais atiduoti
Visa, ką žemelė subrandino darže, gėlyne, sode ar plačiame javų lauke, neškite į turgaus aikštę
Gaspadoriai pinkit pančius ar krepšius, gaspadinės spauskit sūrius, rauginkite grybus

DĖMESIO!!! Išskirtinė galimybė visiems ir be eilės atlikti savo transporto priemonės techninę apžiūrą, o iš tikros būrėjos lūpų sužinoti ateitį

Nepalikite namuose geros nuotaikos, piniginės ir krepšių gėrybėms susikrauti

Jurbarko KC Girdžių skyrius, Girdžių seniūnija