Lietuvių poetei, eseistei, vertėjai - Aldonai Elenai Puišytei- 85

 

Aldona Elena Puišytė ( gimė 1930m. sausio 4 d. Jurgeliškiuose, Jurbarko raj. ) - lietuvių poetė, eseistė, vertėja.

1952m. baigė  Kauno 7-ąją vidurinę mokyklą. 1955m.  baigė Respublikinės Kauno medicinos mokyklos farmacijos  specialybę. Nuo 1969 m. dirbo Maironio lietuvių literatūros muziejuje  vyr. moksline bendradarbe. Nuo 1975m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narė. 1990 m. Lietuvos rašytojų visuotiniame susirinkime nominuota Nacionalinei premijai.  Bendradarbiavo antisovietinio pogrindžio spaudoje. Poetei suteiktas Lietuvos laisvės kovų dalyvės (rezistentės) teisinis statusas.

 

 

Apdovanojimai

 

1986 m. Poezijos pavasario laureatė už poemų knygą „Įvardijimai ir sąskambiai".
1994 m. I premija Čikagoje leisto žurnalo „Laiškai lietuviams" konkurse už eseistiką.
2000 m. Kauno m. savivaldybės Padėkos raštas už pasiaukojantį kūrybinį darbą.
2001 m. „Ūkininko patarėjo" prizas už geriausią metų knygą „Balsai ir aidai" (Poezijos pavasaris – 2001).
2005 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius už nuopelnus Lietuvos Respublikai.
2005 m. nominuota Nacionalinei premijai.

2005 m. Lietuvos rašytojų sąjungos premija už eilėraščių ir poemų rinktinę „Palaimink žodį ir aidą".
2006 m. Jono Aisčio premija už aistiškos dvasios puoselėjimą kūryboje.
2006 m. Kauno m. savivaldybės III laipsnio Santakos garbės ženklas už nuopelnus Kauno miestui.
2007 m. suteiktas Lietuvos laisvės kovų dalyvės (rezistentės) teisinis statusas.
2008 m. Kauno apskrities apdovanojimas už dvasingą, subtilią poeziją ir ilgametę kūrybinę veiklą (Poezijos pavasaris – 2008).
2010 m. dienraščio „Kauno diena" premija (Poezijos pavasaris – 2010).

2011 m. Vieno Lito premija.

2011 m. Salomėjos Nėries literatūrinė premija už eilėraščių knygą „Begaliniam kely" ir viso gyvenimo kūrybą.

2014 m. Kalinių ir tremtinių sąjungos literatūrinio konkurso I vieta.

 

 

pius9

Poetė A. Puišytė su tėviškės laukų gėlėmis 1986m. (nuotr. R. Rakausko)

 

 

puis10

 

 

Poetė Jurgeliškiuos 1986m. prie vaikystės upelio Antvardės... (nuotr. R. Rakausko) 

 

 

 

puis11

Prie tėviškės obels, atlaikiusios visas audras....1986m.  (nuotr. R. Rakausko)

 pius12

 

 Prie Antvardės, neatpažįstamai pasikeitusios... (nuotr. R. Rakausko)  1986m.

 ggg1

 

Prie dar nenugriauto sodo namelio šlaite. Ant sūpuolių sėdi sūnus Kęstutis.  (nuotr. R. Rakausko)

ggg2

 

 Su sūnumi Kęstučiu tėviškėje prie sūpuoklių 1986m.  (nuotr. R. Rakausko)

 

 

ggg3

Su sūnumi Kęstučiu prie Antvardės... 1986m. (nuotr. R. Rakausko)

 

puis1

 

 Gimtoji sodyba tėviškėje Jurgeliškiuos.  ,,Nupūsta'' sovietmečio vėtrų...

puis2

 

Gimtoji sodyba Jurgeliškiuose iš rytinės pusės su sodo nameliu.

 

puis4

 

 

Gimtoji sodyba tėviškėje Jurgeliškiuos iš šiaurės - vakarų pusės. dešinėje - Antvardės upėlio krantai. Trūksta klojimo - nugriautas.

 

 

puis5

 

,,Aukuras'' ant aštuoniakampio sodo namelio pamatų 2003m. Jurgeliškiuos.

 

puis6

 

 Atminimo ženklas, skirtas  Puišių giminei  ir Jurgeliškių kaimui tėviškės sodybvietėje 2003m.

 

 

 puis7

 

 Tik tiek teliko  iš gimtojo Jurgeliškio kaimo - tušti laukai... Tolumoje - tėviškės sodybvietėje išlikęs medžių guotas. Kairėje ir dešinėje - Antvardės upelio krantai. Vaizdas nuo kelio važiuojant į Girdžius, tarp Antvardės ir Mituvos.

 

 

 

cenz1

 

 

 Sovietinės  cenzūros ranka.

 

 

 

 

Apdovanojimai

 

poo

Lietuvos valstybės apdovanojimų įteikimo ceremonijoje. Lietuvos Respublikos Prezidento rūmai, Vilnius, 2005 metų liepos mėn. 6 dieną. Poetė apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedinimo ordinu - Riterio kryžiumi. (nuotr. Džojos Gundos Barisaitės)

gik

 

 

apd

 

 

 

apd

 

 

 

 dilp

 

 

Aldonos Elenos Puišytės kūryba

 

 

po

 

Po lino žiedu: eilėraščiai/ iliustr.Zosė Vasilenkaitė, -Vilnius: Vaga, 1981. -55p.: iliustr.

 

 

 

ivardi

 

Įvardijimai ir sąskambiai: Poemos/ Iliustr. A. Každailis.-Vilnius: Vaga, 1985.-127p., iliustr.

 

 

 

neužmirštuolių

 

Neužmirštuolių skliautas: Eilėračiai ir poemos/Iliustr. G. Didelytė.-Vilnius:Vaga, 1989.-345, [1]p.: iliustr.

 

 

 

sviesa p

 

 

Šviesa pro erškėtį: Eilėraščiai.-  Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1995.-242p., iliustr.

 

 

 

atodus

 

Atodūsiai tyloje: lyrika, 1965-1995/knygoje panaudoti aut. pieš. - Kaunas: Žurn. ,,Nemunas'' leidybos grupė, 1996.- 113p.: iliustr.

 

 

vainikas

 

Atminties vainikas: [eilėraščiai]:iliustracijos Gražinos Didelytės.- Kaunas: Rezistencinio paveldo archyvas ,,Atmintis'', 1996.

 

tevelio

 

Tėvelio sodai: eilėraščiai ir pasakaitės. - Vilnius: Vyturys, 1998.

 

 

ars

 

 

 

Balsai ir aidai:eilėraščiai, dail. Kęstutis Grigaliūnas- Kaunas: Žurn. ,,Nemunas'' leidybos grupė. 2001.-152p.; iliustr.

 

 

 po baltu

Po baltu angelo sparnu/ Viršelio dailininkė  Vigita Žiūkaitė.-Panevėžys: E. Vaičekausko knygyno leidykla, 2004, 24p.

 

 

isiklausyti

 

Įsiklausyti: eilėraščiai, dailininkas Kęstutis Grigaliūnas-Kaunas: Žurn. ,,Nemunas'' leidyb. grupė, 2004.-152p.

 

 

 

 

palaimink
 

 

Palaimink žodį ir aidą: poezijos rinktinė, iliustracijos Kęstučio Grigaliūno. Vilnius: Vaga, 2005.-478p.: iliustr.

 

 

 puisyte

 Aldona Elena Puišytė:eilėraščiai.-Kaunas: Naujasis lankas: Kauno meno kūrėjų asociacija, 2009.-60[2]p.

 

 

 uz

 

 

 Užburtas raktas: eilėraščiai. -Vilnius: Homo liber, 2010.

 

 

ką gyvenimas
  

 

 

    Ką gyvenimas įrašė: memuariniai užrašai, pokalbiai, straipsniai.- Vilnius: Vaizdų archyvas, 2013.- 440p.: iliustr.