Rėmėjai

Reklama

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Apie Girdžius

Geografija 
Seniūnijos bendras plotas - 8887 ha , vietinių kelių ilgis - 69,7 km. Gyventojų skaičius - 1400.
Seniūnijos centras - Girdžių kaimas (513 gyventojų). Iš viso seniūnijoje yra 29 kaimai. Didžiausi - Pavidaujo (269 gyventojai), Gudelių (187 gyventojai), Butkaičių (70 gyventojai), Būtrimų kaimas (69 gyventojai).
Girdžiai - ir seniūnijos, ir parapijos centras. Kaimas įsikūręs apie 9 km į šiaurę nuo Jurbarko, Mituvos dešiniajame krante.
 
Istorija
Girdžiai pirmą kartą buvo paminėti 1554 metais. 1923 m. Girdžiuose gyveno 124 gyventojai. Nepriklausomos Lietuvos metais Girdžiuose buvo paštas, lentpjūvė, malūnas ir parduotuvė. Veikė Pavasarininkų kuopa, katalikių moterų draugija, Šaulių
sąjungos skyrius, Jaunųjų ūkininkų ratelis ir kt.
1934 m. pastatytas tiltas per Mituvos upę, o 1935 m. - pradinės mokyklos pastatas.
Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, 1941 metų pavasarį, prie Girdžių, pradėti
statyti betoniniai įtvirtinimai, vadinamoji „Molotovo linija".
1945 m. lapkričio 11 d. Girdžių ir Pavidaujo partizanų būriai užėmė Girdžių miestelį.
Girdžiuose, vizituojant bažnyčias, lankėsi vyskupas Motiejus Valančius (1858), arkivyskupas Pranciškus Kaunevičius (1923), arkivyskupas Juozapas Skvireckas (1932) ir vyskupas Vincentas Brizgys (1943).
Girdžių kapinėse palaidotas žymus Nepriklausomos Lietuvos advokatas Zigmas Toliušis (1889 – 1971) ir bažnyčios statytojas kunigas Albinas Alseika (1860 – 1943).
 
Dabartis
Nuo seno Girdžiai garsėja Šv. Onos atlaidais, kitais renginiais, kuriuose puoselėjamas tautiškumas, tradicijos. Visais metų laikais akį traukia nuostabi Girdžių gamta. 

Pagrindinės Girdžių seniūnijos įstaigos ir įmonės :

 • Girdžių pagrindinė mokykla
 • Girdžių kultūros centras
 • Pavidaujo bendruomenės namai
 • Girdžių ir Pavidaujo bibliotekos
 • Girdžių ir Pavidaujo medicinos punktai
 • V. Petkinienės ambulatorija
 • Girdžių paštas
 • R. Pinaičio individuali mėsos perdirbimo įmonė
 • K. Mockaičio viešbutis, kavinė - baras „Mituva"
 • K. Putnos individuali medienos perdirbimo įmonė
 • Jurbarko kredito unijos Girdžių kasa


Nevyriausybinės organizacijos:

 • Girdžių kaimo bendruomenė, pirmininkė Nijolė Petraitienė
 • Pavidaujo kaimo bendruomenė, pirmininkas Arūnas Čepulis

 

            SENIŪNIJOS KAIMAI IR GYVENTOJAI

Eil. Nr. Kaimo pavadinimas
Gyventojų skaičius
1. Balnių II 11
2. Baužų 1
3. Butkaičių 70
4. Būtrimų 75
5. Bacių 11
6. Dargių 6
7. Drebulynės 10
8. Džiugų 13
9. Eidukiškių 17
10. Jerubiškių 10
11. Girdžių 412
12. Gudelių 201
13. Jokubaičių I 1
14. Jokubaičių II 32
15. Jurgeliškių 3
16. Kavolių I 35
17. Kavolių II 4
18. Kuzių -
19. Liudvinavos 41
20. Miliušių 35
21. Naujininkų 10
22. Paalsio II 9
23. Paantvardžio -
24. Pažėrų 36
25. Pavidaujo I 287
26. Pavidaujo II 41
27. Pavidaujo III -
28. Pocaičių 52
29. Ridikiškių 5
Seniūnijos funkcijos

Seniūnijoje išduodamos pažymos, kiti dokumentai juridiniams faktams patvirtinti, leidimai vykdyti žemės kasinėjimo darbus, organizuoti renginius, kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, mirties liudijimai, leidimai laidoti.

Seniūnas neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šiuos notarinius veiksmus:

 • tvirtina įgaliojimus pensijoms, pašalpoms, išmokoms už perdirbą žemės ūkio produkciją gauti;
 • liudija dokumentų nuorašų, kopijų ir jų išrašų tikrumą;
 • liudija parašo tikrumą;
 • tvirtina testamentus.

 

Nuo 2007 m. liepos 1 d. seniūnija vykdo valstybės deleguotą gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją, išduoda pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
 
Seniūnijoje priimamos paraiškos žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracijai, registruojamos ir atnaujinamos žemės ūkio valdos, teikiama konsultacija įvairiais žemės ūkio klausimais.
 
Gyventojai gali kreiptis dėl piniginės socialinės paramos, dėl socialinės paramos mokiniams, dėl vienkartinių pašalpų, vienkartinių išmokų nėščiai moteriai, būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui kompensacijų; socialinių paslaugų (pagalbos į namus, apgyvendinimo senelių globos namuose ir kt.).

Girdžių seniūnijos seniūnaičiai
Patys pirmieji seniūniačiai Jurbarko rajone išrinkti Girdžiuose. Seniūnas tariasi su seniūnaičiais pačiais svarbiausiais seniūnijos klausimais, teikia jiems ataskaitas. Seniūnaičiai siūlo idėjas, gelbsti jas įgyvendinant.


  Seniūnijos pavadinimas 
 Seniūnaičio
vardas, pavardė 
 Išrinkimo data 
  Kontaktai
  Pavidaujo Jurgita Šlyterienė  2009-09-16 Tel. (8 447) 47720
  Gudelių Ramūnas Budrius  2009-09-17 Tel. 8 686 46 731
  Girdžių Linas Klijūnas   2009-09-18 Tel. 8 618 50766
Linas Klijūnas