Rėmėjai

Reklama

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Aktualijos

PARAMA ASBESTINIŲ STOGŲ DANGOS KEITIMUI

PDFSpausdintiEmail

Trečiadienis, 04 Sausis 2012 16:08

Remiama veikla:

Gyvenamųjų namų, priklausančių fiziniams asmenims, asbestinių stogų dangos keitimas (Ūkinių ir kitų pagalbinių pastatų stogų dengimas nekompensuojamas)

Paramos dydis:

Finansuojama iki 50 proc. visų projektų išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 10 000 Lt. :

Statybinių (stogo keitimo) medžiagų įsigijimas, izoliacinis sluoksnis; stogo danga; kraigas; vėjalentės; karnizai-laštakiai; lietaus nuvedimo sistema; sniego užtvara.

Projekto lėšomis nefinansuojami stogų dangos keitimo darbai.

Parama skiriama asmenims, kurie atitinka šias sąlygas:

1. pareiškėjas yra kaimo gyventojas, turintis daugiavaikę šeimą; 2. pareiškėjas yra kaimo gyventojas, turintis mažamečių ir (arba) kaimo mokyklą lankančių vaikų; 3. pareiškėjas vykdo ekonominę ir (ar) profesinę veiklą kaimo vietovėje ne mažiau kaip dvejus pastaruosius metus iki paraiškos pateikimo; 4. pareiškėjas yra grįžęs iš emigracijos; pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (pagal BPD ir Programą).

1. Paraiška teikiama Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Teritorinio paramos administravimo skyriams (Jurbarko rajono atveju Tauragės skyriui). Paraiškos bus priimamos nuo 2012 m. sausio 16 d. iki kovo 30 d.

2. Prieš teikiant paraišką, būtina inventorizuoti turimą stogo dangos (sudėtyje turinčios asbesto) kiekį. Ataskaitos formą galite rasti interneto svetainėje www.jurbarkas.lt, nuorodoje „Paslaugos“ toliau „Gyventojams naudinga informacija“. Formos kopiją galite pasidaryti Girdžių bibliotekoje. Užpildytą formą turite atnešti į Girdžių seniūniją.

3. Reikalingą pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą galite gauti seniūnijoje.

Susipažinti su Taisyklėmis ir atsisiusti Paraiškos forma galima internetu adresu: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=416128&p_query=&p_tr2=2 . Formos kopiją galite pasidaryti Girdžių bibliotekoje.

Informaciją teikia Ūkio ir turto skyriaus vyriausiasis specialistas Povilas Kazėnas, tel. 70 171

Seniūnija

 
 

Bus apdovanoti gražiausiai aplinką pasipuošę gyventojai

PDFSpausdintiEmail

Trečiadienis, 04 Sausis 2012 16:02

Gruodžio 30-osios vakarą Girdžių seniūnijos gyventojai sulaukė svečių – juos aplankė konkurso „Aš labai laukiu Šv. Kalėdų“ komisija, tai Girdžių seniūnas Darius Juodaitis, Girdžių seniūnaitijos seniūnaitė, pagrindinės mokyklos mokytoja Irena Molčankinienė, pagrindinės mokyklos mokytoja  Jolanta Pocienė, Antano Sodeikos meno mokyklos mokytoja Inesa Bosaitė ir Jurbarko krašto internetinio dienraščio jurbarkiškis.lt atstovė.

Surengti gražiausiai pasipuošusių sodybų Didžiosioms šventėms konkursą mintis kilo seniūnui Dariui Juodaičiui. Kaip pasakojo seniūnas, panaši iniciatyva yra įgyvendinama Šakių mieste, o pamatęs, kaip išradingai žmonės puošiasi savo kiemus, namus, nusprendžiau, kad reikia pasidžiaugti ir mūsų seniūnijos gyventojų įdėtu darbu.

Šios akcijos rėmėjas buvo Gudelių kaimo gyventojas Ramūnas Urba, iš medžio pagaminęs nepaprastai dailius stovus eglutėms ir skyręs juos pirmųjų trijų vietų laimėtojams. Taigi komisija sudarė trejetą, kuriuos dar iki Trijų karalių šventės pasieks R. Urbos dovanos, tai:

Jūratė ir Raimundas Girdžiai (Butkaičių kaimas);

Aušra ir Vytas Kordušai (Pavidaujo kaimas);

Antanas ir Marta Losčiai (Gudelių kaimas).

Komisija atsisveikina iki kitų metų ir tikisi, kad ši graži iniciatyva bus palaikoma – ir dar daugiau sodybų Girdžių seniūnijoje sužibs prieš Didžiąsias šventes.

Rasida Viknaitytė

 
 

Mielieji,

PDFSpausdintiEmail

Trečiadienis, 21 Gruodis 2011 16:51

ilgai lauktą, šventą Kalėdų rytą užgimęs Jėzus dovanos mums gerąją Viltį, kuri tepasiekia Jūsų namus, teprimena, jog tikrąjį džiaugsmą atrandame dovanodami vienas kitam meilę, šilumą, gerumą.
Tegu senųjų metų patirtis įkvepia naujoms idėjoms ir prasmingiems darbams.
Jaukių šv. Kalėdų, laimingų Naujųjų Metų!

Seniūnas Darius Juodaitis

 
 

Dėmesio!

PDFSpausdintiEmail

Pirmadienis, 19 Gruodis 2011 13:15

 Mieli Girdžių seniūnijos gyventojai,

matydami Jūsų gražias iniciatyvas puošiant savo aplinką laukiant Didžiųjų metų švenčių,

Girdžių seniūnija ir internetinis dienraštis www.jurbarkiskis.lt skelbia konkursą

 „AŠ LABAI LAUKIU ŠV. KALĖDŲ“

 Gražiai savo namus, daugiabučių langus, kiemus papuošusių gyventojų laukia staigmenos ir dovanos.

Jus lankysime savaitę tarp Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 

Akciją remia

RAMŪNAS URBA (Baldų gamyba, Gudelių k., Girdžių sen.)

 
 

Girdžiuose išrinkti visi trys seniūnaičiai

PDFSpausdintiEmail

Trečiadienis, 16 Lapkritis 2011 11:14

Lapkričio 9-11 dienomis Girdžiuose vyko rinkimai į Girdžių seniūnijos teritorijoje esančių seniūnaitijų seniūnaičius.

 Lapkričio 9 dieną vyko Girdžių seniūnaitijos gyventojų apklausa. Dėl seniūnaičio pareigų varžėsi dvi kandidatės. Trijų balsų persvara nugalėjo Irena Molčankinienė, dirbanti Girdžių pagrindinėje mokykloje socialine pedagoge.

 Lapkričio 10 dieną Gudelių seniūnaitijos gyventojai rinkosi į susirinkimą, kurio metu Gudelių seniūnaite išrinkta Nijolė Kairaitienė. Išrinktoji seniūnaitė dirba Girdžių pagrindinėje mokykloje direktoriaus pavaduotoja.

 Lapkričio 11 dieną susirinkimo, vykusio Pavidaujo kaime metu, išrinkta Pavidaujo seniūnaitijos seniūnaitė. Jau antrą kadenciją šios pareigos patikėtos žemės ūkio veikla užsiimančiai Jurgitai Šlyterienei.

 Nuoširdžiai sveikinu išrinktąsias seniūnaites ir tikiuosi kolegiško ir nuoširdaus darbo Girdžių seniūnijos gyventojų labui.

 Girdžių seniūnas Darius Juodaitis

 
 

Kviečiame dalyvauti rinkimuose

PDFSpausdintiEmail

Ketvirtadienis, 03 Lapkritis 2011 12:58

Girdžių seniūnijoje organizuojami  seniūnaičių rinkimai. Rinkimai  vyks:

2011 m. lapkričio 9 d. 10.00 val. – 15.00 val. – Girdžių seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai Girdžių seniūnijos salėje, Mokyklos g. 1, Girdžiai (gyventojų apklausa);

2011 m. lapkričio 10 d. 16.00 val. – Gudelių seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai Girdžių seniūnijos salėje, Mokyklos g. 1, Girdžiai (gyventojų susirinkimas);

2011 m. lapkričio 11 d. 15.00 val. – Pavidaujo seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai Pavidaujo bendruomenės namuose, Vidaujos g. 16, Pavidaujo kaimas  (gyventojų susirinkimas).

Kandidatais į seniūnaičius  Girdžių seniūnijos seniūnaitijose iškelti:

  Girdžių seniūnaitijoje :

Inga Andriulaitienė, pasiūlė Girdžių šeimų centras,

Irena Molčankinienė, pasiūlė Girdžių bendruomenės centras

  Pavidaujo seniūnaitijoje

   Jurgita Šlyterienė ( pasiūlė Pavidaujo kaimo bendruomenė)

  Gudelių seniūnaitijoje

   Nijolė Kairaitienė, pasiūlė Girdžių pagrindinė mokykla.

  Seniūnaičiai bus renkami, vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. O1-1382 patvirtinta Jurbarko rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo tvarka. Pavidaujo ir Gudelių seniūnaitijose seniūnaičiai bus renkami gyventojų susirinkime atviru balsavimu (atvirai balsuojama rankos pakėlimu už pasiūlytą kandidatą), kadangi šiose seniūnaitijose gyvena mažiau kaip 500 gyventojų. Girdžių seniūnaitijoje, turinčioje daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaitis bus renkamas apklausiant gyventojus (gyventojai turės užpildyti apklausos lapą).

Savivaldybės administracijos direktorius   Petras Vainauskas

 
 

Girdžių seniūnijoje skelbiami seniūnaičių rinkimai

PDFSpausdintiEmail

Trečiadienis, 19 Spalis 2011 07:54

 Rinkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu bei Jurbarko rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. O1-1382. 

Kviečiame aktyviai dalyvauti seniūnaičų rinkimuose!

Girdžių seniūnas Darius Juodaitis 

Seniūnaitis - seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamosios vietovės bendruomenės išrinktas atstovas, turintis įstatymo nustatytas teises ir pareigas.

Seniūnaitis renkamas 2 metams, dirba visuomeniniais pagrindais. Jis atstovauja gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės įstaigose, skatina gyventojus prižiūrėti teritoriją, dalyvauja organizuojant apklausas ir pan. Seniūnaičių sprendimai priimti seniūnaičių sueigoje yra rekomendacinio pobūdžio.

Daugiau ....

 
 

Derliaus šventėje pasidžiaugta netik gausiais aruodais

PDFSpausdintiEmail

Penktadienis, 14 Spalis 2011 07:16

Spalio 9 dieną Girdžiuose vyko kasmetinė Derliaus šventė. Šv. Mišiomis už Duoną, už žemdirbį ir jo sveikatą prasidėjęs renginys baigėsi koncertu – vakarone klubo „Mituva“ salėje. 

Pats pagrindinis šventės akcentas buvo dar vasarą seniūnijos skelbto konkurso „Gražūs namai – gražūs Girdžiai“ apdovanojimai. Komisija šiemet išrinko po gražiausią sodybą kiekviename kaime. Nors sodybos ir nebuvo lygiavertės, tačiau norėta padėkoti tiems, kurie randa laiko grožiui, o taip pat paskatinti tuos, kurie sodybų nesitvarko. Stengtasi visur rasti po naują gražiai tvarkomą sodybą, kad apdovanojimus eilę metų gautų ne vien tie patys žmonės. 

Šiuo principu vadovaujantis komisija gražiausia Girdžių kaimo sodyba išrinko Danutės Sabaliauskienės sodybą. Ji puošia Ateities gatvę gražiai suderintais gėlynais, tvarkingai pjaunama veja. 

Daiva Pinkevičiutės sodyba pripažinta kaip gražiausiai tvarkoma Drebulynės kaime. Nors joje nėra didelių gėlynų, sodyba išsiskiria gražiai nupjauta veja, tvarkingomis sodybos prieigomis. 

Loreta ir Virginijus Zdanavičiai gražiausiai tvarko sodybą Sodų kvartale. Na, o Jokūbaičių kaime -

Zita ir Rimantas Ambrazaičiai, kurių vizitinė kortelė – kruopštumas. 

Pavidaujo kaime vis daugėja gražiai besitvarkančių gyventojų. Šiemet seniūno padėka atiteko

Marytei ir Juozui Gaižauskams.   

Kasmet komisija užsuka į Nijolės ir Algio Andriulaičių sodybą. Šiemet ji pripažinta gražiausiai tvarkoma Būtrimų kaimo sodyba. 

Evai ir Edmundui Kasparavičiams įteikta padėka už gražiausiai tvarkomą sodybą Pocaičių kaime, o Onos ir Petro Grencevičių sodybai įvertinimas atiteko už kuriamą grožį Butkaičių kaime. 

Turime ir ūkininkų, kurie randa laiko netik sunkiems darbams, bet ir grožio oazei sukurti. Tokie yra Jūratė ir Raimundas Girdžiai, kurių sodyba gavo įvertinimą ūkininkų sodybų kategorijoje. 

Danutė ir Romualdas Bosai gražiausiai tvarkosi Gudelių kaime. Čia komisijai ginčytis neteko – aplinka čia tvarkoma itin skoningai. 

Renginio metui padėkota visiems, kurie savo darbščiomis rankomis prisideda prie to, kad Girdžiai yra viena gražiausiai tvarkomų rajono seniūnijų. 

„Girdžiai“ inf.

 
 

Puslapis 9 iš 15