Virtualios parodos

Vaikų piešinių paroda ,,Piešiu Lietuvą''

Trečiadienis, 23 kovas 2016 16:30

 

 

mild1

 

 

 

 

 

 

 

 

      Milda Plikusaitė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mild2

 

 

 

       Milda Plikusaitė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augustes

 

 

 

 

     Augustė Šipkaitė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

antan

 

 

 

 

     Akvilė Antanaitytė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nerij

 

 

 

 

 

  Nerijus Kvedys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 arnas

 

 

 

 

 

 

    Arnas Matonas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 naglisv

 

 

 

   Naglis Vaičys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giedreg

 

 

 

 

    Giedrė Gadliauskaitė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emilij235

 

 

 

 

 

 

     Emilija Stoškutė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gintares

 

 

 

 

    Gintarė Streleckaitė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otilijakk

 

 

 

 

  

   Otilija Kvedytė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikų atvirukų paroda primena artėjančias Kalėdas

Penktadienis, 18 Gruodis 2015 08:52

 

asip

 

 

 

 

 

 

    Augustės Šipkaitės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daugiau ....

 

Lietuvių poetei, eseistei, vertėjai - Aldonai Elenai Puišytei- 85

Ketvirtadienis, 22 Sausis 2015 09:07

 

Aldona Elena Puišytė ( gimė 1930m. sausio 4 d. Jurgeliškiuose, Jurbarko raj. ) - lietuvių poetė, eseistė, vertėja.

1952m. baigė  Kauno 7-ąją vidurinę mokyklą. 1955m.  baigė Respublikinės Kauno medicinos mokyklos farmacijos  specialybę. Nuo 1969 m. dirbo Maironio lietuvių literatūros muziejuje  vyr. moksline bendradarbe. Nuo 1975m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narė. 1990 m. Lietuvos rašytojų visuotiniame susirinkime nominuota Nacionalinei premijai.  Bendradarbiavo antisovietinio pogrindžio spaudoje. Poetei suteiktas Lietuvos laisvės kovų dalyvės (rezistentės) teisinis statusas.

 

Daugiau ....

 
 

V. Lekučio virtuali paroda ,,Girdžių istorija nuotraukose''

Antradienis, 06 Gegužė 2014 12:09

 Šiais metais sukanka 460 metų, kai pirmą kartą buvo paminėti Girdžiai. Minėdami šią sukaktį , Girdžių kaimo biblioteka bei  kraštotyrininkas, bibliofilas  V. Lekutis parengė virtualią parodą ,,Girdžių istorija nuotraukose''.

Parodoje eksponuojamos iš V. Lekučio asmeninio archyvo surinktos nuotraukos iš įvairių Girdžiuose veikusių organizacijų gyvenimo. Tai moterų draugijos, jaunųjų ūkininkų ratelio, šaulių ir pavasarininkų sąjungos. Apie šių organizacijų veiklą rašė ir to meto periodinė spauda. Žinučių paskelbė laikraščiai ,,Vienybė", ,,Moteris", ,,Trimitas", ,,Rytas", ,,Šaltinis" ir kt. Šių straipsnių kopijos taip pat eksponuojamos parodoje.

   Parodoje eksponuojama nemažai nuotraukų apie advokatą Z. Toliušį, jo brolius ir seseris, tėvus, jo mokytojavimo metus Miliušių dvare;  Girdžiuose dirbusius kunigus, Jurgeliškių kaime gimusius ir iš Červenės žudynių išsigelbėjusius kunigus A. ir P. Petraičius, iš Jokūbaičių kaimo kilusį kunigą St. Petraitį, buvusį Vatikano laikraščio ,,L, Observatore Romano" administratorių. Yra keletas nuotraukų iš išlikusių Miliušių dvaro pastatų, kuris buvo vokiečių karo aviacijos sudegintas 1941m. birželio mėnesį, nes ten buvo apsigyvenę rusų kariai, statę įtvirtinimus prie Girdžių. Eksponuojamos ir buvusio Girdžių gyventojo B. Feizos surinktos senųjų Girdžių mokyklos pastatų, Girdžių choristų, savanorių nuotraukos.

   Girdžių apylinkų partizanai dalyvavo Gaurės ir Girdžių miestelių užėmimuose, keletas jų 1949m. žiemą lydėjo pro šį kraštą apygardų vadus į partizanų vadų suvažiavimą Minaičiuse (Radviliškio raj.). Tai irgi atsispindi nuotraukose.

   Yra nuotraukų ir iš kasdieninio girdžiečių gyvenimo.

Daugiau ....

 

V. Lekučio virtuali paroda ,,Lietuvos kariuomenei -95''

Trečiadienis, 13 Lapkritis 2013 13:09

 

   1918-11-23 buvo pasirašytas pirmasis įsakymas formuoti karinius dalinius. Ta diena ir laikoma Lietuvos kariuomenės įkūrimo diena.

   Lietuvos kariuomenei teko gintis nuo puolančių bolševikų, lenkų ir bermontininkų.

Juos visus išvijus iš Lietuvos teritorijos buvo pradėta planingai rengti karinį mokymą.

1919m. įkurta Karo mokykla, 1922m.- Aukštieji karininkų kursai, 1919m.įsteigta ir karo aviacijos mokykla.

   Kariuomenei auklėti ir mokyti daug padėjo karinė spauda. 1919m. pradėjo eiti „Kariškių žodis“, kuris nuo 1920m. pavadinamas ,,Kariu” ir ėjo iki 1940m. 1921m. pradėtas leisti karo mokslo , karinio rengimo ir auklėjimo žurnalas „Mūsų žinynas“. Karininkams buvo skirtas žurnalas „Kardas“, o Karo mokykla nuo 1932m. leido žurnalą „Kariūnas“.

   Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1940m., Lietuvos kariuomenė buvo sunaikinta. Dauguma žymių karininkų buvo suimti ir nukankinti lageriuose ar ištremti į Sibirą, o Lietuvos kariuomenė įjungta į Raudonosios armijos 29-jį šaulių korpusą.Lietuvos kariai priešinosi naujos priesaikos sovietams priėmimui ir rusiškos uniformos įvedimui.Nemažai jų už tai nukentėjo.Vietoj „Kario“ žurnalo buvo pradėtas leisti laikraštis „Karių tiesa“.Įvestas politinio vadovo [politruko] karinis rangas , kurie terorizavo lietuvius karius ir karininkus.

   1942m. įkurta vadinamoji 16-ji Lietuviškoji šaulių divizija, kuri 1943m.žiemą buvo beveik visiškai sunaikinta mušiuose prie Aleksiejevkos.Divizija leido laikraštėlį „Tėvynė šaukia“.

   Didelė dalis lietuvių karių vokiečių okupacijos metais tarnavo Savisaugos daliniuose ir kovojo Rytų frote prieš bolševikus ar bolševikų banditus Lietuvoje ar Rusijos platybėse. Apie šiąs kovas rašė Savisaugos dalių laikraštis „Karys“, ėjęs 1941-1944m.

   1944m. buvo įsteigta Vietinė Rinktinė kovai Lietuvoje su raudonaisiais banditais ir lenkų Armijos Krajovos daliniais.Rinktinės vadovybei nesutikus su vokiečių reikalavimais dalinius pasiųsti į Rytų frontą, Vietinės Rinktinės daliniai buvo nuginkluoti.

     Pokario metais lietuvių karių tradicijas pratęsė Lietuvos partizanai, kurie dešimt metų kovojo su reguliaria sovietų kariuomene ir sovietinių koloborantų ginkluota atrama kaime- stribais.

Daugiau ....

 
 
  •  
  •  Pradžia 
  •  Ankstesnis 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  Sekantis 
  •  ir 
  •  

Puslapis 1 iš 4