Virtualios parodos

,,Renkame 2011 metų knygą''

Šeštadienis, 21 Sausis 2012 08:39

         Vaikai rinko 2011 metų knygą ir piešė piešinius, kuriose pavaizdavo patikusių knygų personažus.

 

 

                       Greta Piliukaitytė

    Iš knygos Vytauto V. Landsbergio „Stebuklingas Dominyko brangakmenis“ . 

 

 

Daugiau ....

 

Kalėdinių atvirukų paroda ,,Balta viešnia''

Trečiadienis, 14 Gruodis 2011 08:39

  

 

 

 

    Naglis Vaičys

 

 

 

Daugiau ....

 

Parengta virtuali Vytauto Lekučio paroda ,, Červenės dangumi užsikloję''. Minint Didžiųjų tautos netekčių metus.

Trečiadienis, 26 Spalis 2011 12:34

 1941 m. birželio 23 d., naktį iš Kauno kalėjimo į Baltarusiją buvo išvežta apie 90 kalinių. Dauguma jų nuvežti į Minsko kalėjimą. Birželio 25 d., ties Červene atskirti ir sušaudyti apie 500 politinių kalinių. Išsigelbėjo apie 40 kalinių. Tarp jų buvo kunigai Pranas ir Antanas Petraičiai, kilę iš Girdžių seniūnijos Jokūbaičių kaimo.

Kunigas Antanas Petraitis  gimė (Jokūbaičių kaime 1896m. – mirė 1955m. Čikagoje JAV,). Baigęs Jurbarko ,,Saulės‘‘ progimnaziją ir Kauno  kunigų seminariją, kunigavo Zarasuose, Ariogaloje, Radviliškyje ir Šiauliuose, nuo 1931m. buvo Eržvilko  klebonas. 1941 04 06 sovietinės valdžios areštuotas. Kalėjo Kauno kalėjime, kur buvo ypač žiauriai kankintas vienoje byloje su savo vikaru kun. S. Buteikiu, kuris kankinamos išprotėjo. Nors prasidėjus karui kun. S. Buteikis buvo iš kalėjimo išvaduotas,  tačiau kalėjime praradęs sveikatą 1942m. mirė.

    Kun. A. Petraitis iš Kauno kalėjimo buvo su kitais kaliniais varomas į Minsko kalėjimą, o iš ten Červenę ir ten stebuklingai  išsigelbėjo šaudant kalinių koloną.

   1941-1944m. buvo Šiaulių  ir  Radviliškio klebonu. 1944m. vasarą pasitraukė į Vakarus. 1949m. išvyko į Jav. Mirė 1955m.

   Kun. Dr. Pranas Petraitis (1907m. Jokūbaičių kaimas – 1948m. Konstance, Vokietija). 1923m. baigė Jurbarke  6 klases ir išvyko mokytis į Italiją. 1932m. Turine, saleziečių centre, baigia mokslus teologijos daktaro laipsniu ir įšventintas į kunigus. Dar besimokydamos Turine redagavo saleziečių žurnalą lietuvių kalba ,,Saleziečių žinios‘‘. Išvertė Lemoyne knygą ,,Palaimintasis kun. Bosko‘‘ (1930, 800 psl.) Sovietinio saugumo areštuotas Kaune 1941 04 25.  Kalėjo Kauno kalėjime.  Pradėjus karui, kartu su kitais kaliniais buvo varomos į Rytus, kur ties Červene masinių žudynių metu pavyko išlikti gyvam. Grįžęs į Lietuvą  1941-1944m. buvo  Kauno kunigų seminarijos rektoriumi. 1944m. pasitraukė į Vakarus, mirė 1948m.

    Už galimybę pasinaudoti nuotraukomis nuoširdžiai dėkojame kunigų A. ir P. Petraičių giminaitei Danutei Petraitytei – Sadauskienei.

 

 

Daugiau ....

 
 

,,Rudens spalvos''

Antradienis, 13 Rugsėjis 2011 07:52

aurimas.bmp - 416.12 Kb                   

   

                Aurimas Kvedys

 

 

 

 

 

Daugiau ....

 

Velykinių atvirukų paroda

Ketvirtadienis, 10 kovas 2011 09:56

 

 Velykinių atvirukų paroda ,,Velykų belaukiant'', kurioje eksponuojama 1-8 kl. mokinių darbai.

Daugiau ....

 
 

Puslapis 3 iš 4