Knyga

2020-03-25 dienai turime 9544 eurus!

Šeštadienis, 28 kovas 2020 21:31

Knygos „Girdžiai: istorijos atodangos“ rengimo darbai vyksta: rengiami visi knygos tekstai maketavimui (G. Mikelaitis), ruošiamas straipsnis apie Girdžių apylinkėse esančius bunkerius (G. Kulikauskas), redaguojami likę tekstai. Jau neužilgo turėtume pradėti maketavimo darbus. Toliau renkamos aukos. Nuo surinktų pinigų kiekio priklausys tiražo dydis, spausdinimo kokybė.

2020 03 25 esame surinkę 9 544 EUR. Nuoširdžiai dėkojame visiems mecenatams, rėmėjams, aukotojams. Nauji rėmėjai ir aukotojai: Arūnas Klioštoraitis, Stasė Dinsmonienė (Maskolaitytė), V. Žalys, E. Mockus, K. Mačiulis.

Labai dėkojame!

 
 

Knygos darbai 2019 spalis

Ketvirtadienis, 17 Spalis 2019 14:48

Knygos „Girdžiai: istorijos atodangos“ rengimo darbai vyksta: tvarkomi 1942 m. gyventojų surašymo duomenys, redaguojami tekstai, renkamos ir aprašomos nuotraukos, netrukus turėtume pradėti maketavimo darbus. Toliau renkamos aukos. Nuo surinktų pinigų kiekio priklausys tiražo dydis, spausdinimo kokybė.
Skelbiame parėmusių knygos rengimo darbus aukotojų sąrašus. 2019-10-16  esame surinkę 9324 EUR. Nuoširdžiai dėkojame visiems mecenatams, rėmėjams, aukotojams. Nauji rėmėjai ir aukotojai: E. Mockus, K. Mačiulis, I. Kundrotienė, L. Stumbraitytė, V. Tamulytė, D. Saulėnienė.

Labai dėkojame!

Panaudota 2074,12Eur:

Pagal sutartį 2018 01 24 su kalbininke R. Bakšiene  294.12 Eur
Pagal sutartis Nr. 2018/11-001 ir Nr. 2018/11-02 su istoriku M. Tamošaičiu 1 500 Eur
1865 m. surašymo vertimas iš rusų k. (sumokėjo vertėjai G. Kundrotas) 80 Eur
Fotografo paslaugos 100 Eur
Menotyrininkei Daliai Bernotaitei-Beliauskienei už straipsnį „Muziejaus lobiai“ 100 Eur

 
 

Knygos darbai

Sekmadienis, 28 Liepa 2019 14:53

Knygos „Girdžiai: istorijos atodangos“ rengimo darbai vyksta, renkamos aukos. Skelbiame parėmusių knygos rengimo darbus aukotojų sąrašus. 2019-06-06 esame surinkę 7 932 EUR. Nuoširdžiai dėkojame visiems mecenatams, rėmėjams, aukotojams.
Nauji rėmėjai ir aukotojai: Laimutė ir Povilas Milašauskai, Antanas Puišys, G. Kundrotas, Aldona Puišytė (poetė).

Panaudota 1874,12 Eur

 • Pagal sutartį 2018 01 24 su kalbininke R. Bakšiene  294,12 Eur
 • Pagal sutartis Nr. 2018/11-001 ir Nr. 2018/11-02 su istoriku M. Tamošaičiu  1 500 Eur
 • 1865 m. surašymo vertimas iš rusų k. (vertėjai sumokėjo G. Kundrotas) 80 Eur
 
 

Knygos rėmėjai

Trečiadienis, 14 Lapkritis 2018 17:49

Knygos rengimo darbus parėmė: 2020-03-25

Iš viso 9544 Eur

Mecenatai 2600 Eur
1. Laima ir Algimantas Liorincai 600 Eur
2. Rimantas ir Eligijus Pinaičiai 500 Eur
3. Onutė Neverauskienė 500 Eur
4. Gediminas Petraitis 500 Eur
5. Laimutė ir Povilas Milašauskai  500 Eur

Pagrindiniai rėmėjai 1230 Eur
1. Jonas Reičiūnas 300 Eur
2. Gintautas Kundrotas 280 Eur
3. Justinas ir Elvina Milašauskai 250 Eur
4. Kęstutis Mačiulis  200 Eur
5. Izabelė Kundrotienė 200 Eur.

Rėmėjai 2250 Eur
1. Rimvydas Mikelaitis 150 Eur
2. Gediminas Norvilas 150 Eur
3. Kęstutis Skrickis 150 Eur
4. Mečislovas Leškys 100 Eur
5. Rimvydas Mockus 100 Eur
6. Marijos Vaičiūnienės dukra Daiva, sūnus Valdas ir Ksaveras Jonas Vaičiūnas 100 Eur
7. Nijolė Pinaitytė Babeckienė 100 Eur
8. Jūratė Zakaitė 100 Eur
9. Gintautas Mikelaitis 100 Eur
10. Alvydas Šimaitis 100 Eur
11. Leonida Greičiūtė 100 Eur
12. Romutė Kačiušienė 100 Eur
13. Mindaugas Dilys 100 Eur
14. Leonardas Klioštoraitis 100 Eur
15. Saulytis Steponaitis 100 Eur
16. Aldona Puišytė 100 Eur
17. Edmundas Mockus 100 Eur
18. Daliutė Saulėnienė 100 Eur
19. Stasys Pocius 100 Eur
20 Stasė Dinsmonienė 100 Eur
21
Arūnas Klioštoraitis 100 Eur

 

Aukotojai 685 Eur
1. Liuda Petraitytė Minkuvienė 50 Eur
2. Liudas Petraitis 50 Eur
3. Virginijus Ušinskas 50 Eur
4. Stasys Pocius, Prano 50 Eur
5. Zigmas Pernarauskas 50 Eur
6. Daliutė Saulėnienė 50 Eur
7. Birutė ir Raimundas Dikšaičiai 50 Eur
8. Romas Bertulis 50 Eur
9. Irena Mickūnaitė Bilevičienė 50 Eur
10. Antanas  Puišys 50 Eur
11. Antanas Bačiulis 30 Eur
12. Vytas Mačiulis 20 Eur
13. Jūratė Šedauskienė 20 Eur
14. Ona Patašienė 20 Eur
15. Sabaliauskienė Danutė 20 Eur
16. Salomėja ir Alfonsas Mickūnai 20 Eur
17. Stanislovas Feiza 20 Eur
18. Morta Lostienė 20 Eur
19. Vygantas Žalys 20 Eur
19. Albinas Ravinis 15 Eur

 

VMI pervesti 2 % už 2016 metus 517 Eur
Jurbarko raj. savivaldybė s administracija 500 Eur
Jurbarko raj. savivaldybės administracija 1000 Eur

Darbais gauta parama –  Rita Dzedulionienė – Kundrotaitė 200 Eur (lankstinukų, plakatų, padėkos kortelių maketavimas).
Už spaudinius mokėjo Liudmila Norkaitienė 150 Eur (lankstukų, plakatų, padėkos kortelių spausdinimas).

 
 

Nauji rėmėjai II

Pirmadienis, 12 Lapkritis 2018 18:46

Knygos „Girdžiai: istorijos atodangos“ rengimo darbai vyksta, aktyviai renkamos aukos.
Skelbiame parėmusių knygos rengimo darbus aukotojų sąrašus.

2018-11-12 esame surinkę 7 302 EUR!
Nuoširdžiai dėkojame visiems mecenatams, rėmėjams, aukotojams.

Nauji rėmėjai ir aukotojai:

Aldona Puišytė (poetė) (100), Irena Mickūnaitė Bilevičienė (50), Albinas Ravinis (15).

Justinas ir Elvina Milašauskai (250), L. Klioštoraitis (100), S. Steponaitis (100),  R. Bertulis (50).
Labai dėkojame!

 
 

IZABELĖ KUNDROTIENĖ

Pirmadienis, 13 Rugpjūtis 2018 12:43

DIENORAŠTIS

Izabelė Zaturskytė-Kundrotienė gimė 1931 m. Girdžių kaime, Jurbarko valsčiuje, Raseinių apskrityje. Šeimoje buvo šeši vaikai: Vincas, Kleopas, Stasys, Jonas, Izabelė, Antanas. Vincas 1948 m. buvo areštuotas už pagalbą partizanams ir išvežtas į Krasnojarsko krašto Norilsko kalėjimą, kalėjo septynerius metus. Stasys ir Kleopas pripažinti kariais savanoriais, Jonas pripažintas laisvės kovų dalyviu. Antanas trejus metus kalėjo Komijos lageryje. Motinai Magdelenai po mirties suteiktas Partizanų Motinos vardas.
Izabelė 1949 m. išvežta į Irkutsko srities Olchono rajoną. Į Girdžių k. grįžo 1958 m. Nuo 2002 m. gyvena Žiežmariuose (Kaišiadorių r.). Lietuvos partizanų ryšininkė Izabelė Kundrotienė yra pripažinta neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) laisvės kovų dalyve.

1945-ieji

Pirmą partizanavimo pavasarį šv. Velykas šventėme Miliušgirio miško viduryje – kartu su partizanais. Miškas nuo mūsų namų – per kilometrą. Susirinko daug jų šeimų narių. Atsinešėm velykinių vaišių, margučių.
Taip buvo gera kartu. Ir šiandien matau prie medžių sustatytus šautuvus, patiestas staltieses su įvairiu maistu, margučiais. Matau jų kupinus laimės, švytinčius veidus greta saviškių. Žalios minkštutės samanos, balti plukių žiedeliai... Niekas negalvojo, net nesusapnavo, kas bus po metų...Jie uniformų neturėjo, tik buvo prie rūbų ir kepurių trispalvės juostelės.

Tai truko kelias džiaugsmingas valandas, ir mes visi, atėję, skirtingais keliais į skirtingas puses išsiskirstėme. Tai buvo pirmas ir paskutinis toks mielas pašventimas. Partizanų buvo per dvidešimt. Toliau vis labiau stiprėjo persekiojimai.
Jie keisdavo stovyklavimo vietas, bet netrūko ir parsidavėlių, kurie sekė ir pranešinėjo už Judo grašius.
Žiemai jie buvo parsikėlę į miškus už Jurbarko, ten buvo įrengti bunkeriai.

Foto Klaudijaus Driskiaus

Daugiau ....

 
 

Nauji rėmėjai I

Pirmadienis, 13 Rugpjūtis 2018 12:23

Knygos „Girdžiai: istorijos atodangos“ rengimo darbai vyksta, aktyviai renkamos aukos. Skelbiame parėmusių knygos rengimo darbus aukotojų sąrašus.
2018 08 10 esame surinkę 6887 Eur. Nuoširdžiai dėkojame visiems mecenatams, rėmėjams, aukotojams.

Knygos rengimo darbus parėmė:

Mecenatai 2100 Eur
1. Laima ir Algimantas Liorincai 600 Eur
2. Rimantas ir Eligijus Pinaičiai 500 Eur
3. Onutė Neverauskienė 500 Eur
4. Gediminas Petraitis 500 Eur

Pagrindiniai rėmėjai 500 Eur
1. Jonas Reičiūnas 300 Eur
2. Gintautas Kundrotas 200 Eur

Rėmėjai 1650 Eur
1. Rimvydas Mikelaitis 150 Eur
2. Gediminas Norvilas 150 Eur
3. Kęstutis Skrickis 150 Eur
4. Mečislovas Leškys 100 Eur
5. Rimvydas Mockus 100 Eur
6. Marijos Vaičiūnienės dukra Daiva, sūnus Valdas ir Ksaveras Jonas Vaičiūnas 100 Eur
7. Nijolė Pinaitytė Babeckienė 100 Eur
8. Jūratė Zakaitė 100 Eur
9. Gintautas Mikelaitis 100 Eur
10. Alvydas Šimaitis 100 Eur
11. Leonida Greičiūtė 100 Eur
12. Romutė Kačiušienė 100 Eur
13. Mindaugas Dilys 100 Eur
14. Leonardas Klioštoraitis 100 Eur
15. Saulytis Steponaitis 100 Eur

Aukotojai 620 Eur
1. Liuda Petraitytė Minkuvienė 50 Eur
2. Liudas Petraitis 50 Eur
3. Virginijus Ušinksas 50 Eur
4. Stasys Pocius, Prano 50 Eur
5. Stasys Pocius 50 Eur
6. Zigmas Pernarauskas 50 Eur
7. Daliutė Saulėnienė 50 Eur
8. Birutė ir Raimundas Dikšaičiai 50 Eur
9. Romas Bertulis 50 Eur
10. Antanas Bačiulis 30 Eur
11. Vytas Mačiulis 20 Eur
12. Jūratė Šedauskienė 20 Eur
13. Ona Patašienė 20 Eur
14. Sabaliauskienė Danutė 20 Eur
15. Salomėja ir Alfonsas Mickūnai 20 Eur
16. Stanislovas Feiza 20 Eur
17. Morta Lostienė 20 Eur

VMI pervesti 2 % už 2016 metus 517 Eur
Jurbarko raj. savivaldybė s administracija 500 Eur
Jurbarko raj. savivaldybės administracija 1000 Eur

Darbais gauta parama –  Rita Dzedulionienė – Kundrotaitė 200 Eur (lankstinukų, plakatų, padėkos kortelių maketavimas).
Už spaudinius mokėjo Liudmila Norkaitienė 150 Eur (lankstukų, plakatų, padėkos kortelių spausdinimas).

 

 
 

Nauji rėmėjai

Pirmadienis, 09 Balandis 2018 19:38

Knygos „Girdžiai: istorijos atodangos“ rengimo darbai vyksta, aktyviai renkamos aukos. Skelbiame parėmusių knygos rengimo darbus aukotojų sąrašus. 2018-04-09 esame surinkę 4728 Eur. Nuoširdžiai dėkojame visiems rėmėjams, aukotojams.

Nauji rėmėjai: A. Šimaitis, (100), K. Skrickis, (150), J. Zakaitė (V. ir K. Petraičių anūkė) (100), L. Greičiūtė, (100), B. ir R. Dikšaičiai (50), G. Mikelaitis (100). Labai dėkojame!

 
 
 •  
 •  Pradžia 
 •  Ankstesnis 
 •  1 
 •  2 
 •  Sekantis 
 •  ir 
 •  

Puslapis 1 iš 2