Knyga

Skirkite 2% paramos knygai apie Girdžius

Ketvirtadienis, 15 kovas 2018 00:00

Sveiki, visi mylintys Girdžius, visi neabejingi Girdžiams, visi Girdžiškiai ir Girdžiečiai, Girdžiškių ir Girdžiečių :-) giminės ir artimieji! (iš tikrųjų – visai nesudėtinga ištarti :-)) Knygos apie Girdžius leidybai - Girdžių bendruomenės sąskaita Jurbarko kredito unijoje LT125013300014000162.

Bendruomenė gali gauti 2%. O dabar pats laikas jau prašyti 2%. – Būtinai nurodyti „Knygai apie Girdžius“. Kodas 300569759. Skirkite patys, paraginkite kitus, paskleiskite žinią apie Girdžių knygą! AČIŪ!

 

 
 

Zigmas Toliušis. Pastangų ir vargų kronika. Gyvenimo kelio pradžia (1889–1921)

Ketvirtadienis, 01 kovas 2018 21:30

Zigmas Toliušis

Pastangų ir vargų kronika. Gyvenimo kelio pradžia (1889–1921)
Atsiminimų ištrauka. Iš rengiamos knygos „Girdžiai: istorijos atodangos“

Zigmas Toliušis (1889–1971) – žymus teisininkas, politikos ir visuomenės veikėjas. Gimė Miliušių dvare, Girdžių seniūnijoje. Baigė Kauno gimnaziją, Peterburgo universiteto teisės fakultetą. 1922–1927 m. buvo tris kartus išrinktas į Lietuvos Seimą, kur vadovavo Valstiečių liaudininkų frakcijai. Lietuvos teisininkų draugijos valdybos pirmininkas. Advokatų tarybos pirmininkas (1941–1944). Sovietų okupantų keturis kartus suimtas, kalintas, buvo ištremtas į Sibirą. Grįžo į Lietuvą 1955 m. Išleido keletą brošiūrų teisės klausimais, atsiminimų (likę rankraščiai) apie Miliušių dvarą, apie žymius XX a. pirmosios pusės Lietuvos visuomenės veikėjus (Steponą Kairį, Feliciją Bortkevičienę, Augustiną Voldemarą, Mykolą Krupavičių, Vincą Krėvę ir kitus). Atsiminimuose pažymėjo: „Esu laimingas ir džiaugiuos, kad pajėgiau pakelti gausingus smūgius, galėjau atsilaikyti nuo gąsdinimų bei gundymų ir likau ištikimas laisvos Nepriklausomos Lietuvos ir demokratijos idealams“.

Z. Toliušis mirė Kaune. Palaidotas Girdžių kapinėse.
Z. Toliušio atsiminimus iš rankraščio „
Pastangų ir vargų kronika. Gyvenimo kelio pradžia (1889–1921)“ parengė Vytautas Lekutis. Pateikiame atsiminimų, kurie bus paskelbti knygoje „Girdžiai: istorijos atodangos“, ištrauką.

Daugiau ....

 
 

Rėmėjai

Antradienis, 27 Vasaris 2018 22:30

Knygos „Girdžiai: istorijos atodangos“ rengimo darbai vyksta, taip pat aktyviai renkamos aukos.
Pradedame skelbti parėmusių knygos rengimo darbus aukotojų sąrašus.


2018 02 01 esame surinkę 4132 Eur.

Visų aukotojų pavardės bus įrašytos atskirame knygos skyriuje, tad Jūsų prasminga parama išliks istorijoje.
Visiems paaukojusiems 100 Eur ir daugiau, bus dovanojama knyga „Girdžiai: istorijos atodangos”.

 

Knygos rengimo darbus parėmė:

Mecenatai
Laima ir Algimantas Liorincai 600 Eur
Rimantas ir Eligijus Pinaičiai 500 Eur
Onutė Neverauskienė 500 Eur
Gediminas Petraitis 500 Eur

Pagrindiniai rėmėjai
Jonas Reičiūnas 300 Eur
Gintautas Kundrotas 200 Eur

Rėmėjai
Rimvydas Mikelaitis 150 Eur
Gediminas Norvilas 150 Eur
Mečislovas Leškys 100 Eur

Rimvydas Mockus 100 Eur
Marijos Vaičiūnienės dukra Daiva, sūnus Valdas ir Ksaveras Jonas Vaičiūnas 100 Eur
Nijolė Babeckienė – Pinaitytė 100 Eur

Aukotojai
Stasys Pocius 50 Eur
Zigmas Pernarauskas 50 Eur
Daliutė Saulėnienė 50 Eur
Antanas Bačiulis 30 Eur
Vytas Mačiulis 20 Eur
Jūratė Šedauskienė 20 Eur
Ona Patašienė 20 Eur
Sabaliauskienė Danutė 20 Eur
Salomėja ir Alfonsas Mickūnai 20 Eur
Stanislovas Feiza 20 Eur

VMI pervesti 2% 532 Eur

Iš viso 4132 Eur

Darbais gauta parama – 200 Eur:

Rita Dzedulionienė – Kundrotaitė 200 Eur (lankstinukų, plakatų, padėkos kortelių maketavimas).

 

Už spaudinius mokėjo


Liudmila Norkaitienė 150 Eur (lankstukų, plakatų, padėkos kortelių spausdinimas);

______________________________________________________________________________________

Kviečiame paremti ir tapti rengiamos knygos dalimi. Finansinę paramą galima pervesti bankiniu pavedimu arba perduoti grynais.

* Pavedimu į Jurbarko kredito unijos Girdžių bendruomenės sąskaitą:
LT125013300014000162, mokėjimo paskirtyje nurodant „knygos apie Girdžius leidybai” ir Jūsų kontaktinį telefono numerį.

*Grynaisiais – G. Norvilui 8 652 50830 arba L. Milašauskienei 8 686 55533

Rėmimo paketai:

Mecenatas 500 Eur ir daugiau
Pagrindinis rėmėjas – nuo 200 iki 500 Eur
Rėmėjas nuo – 100 iki 200 Eur
Aukotojas – iki 100 Eur

 
 

FB paskyra

Šeštadienis, 21 Spalis 2017 15:42

Rengiamai knygai "Girdžiai: istorijos atodangos" sukurtas puslapis Facebook`-e.

 
 

Rengiama knyga apie Girdžius

Šeštadienis, 21 Spalis 2017 14:54

Sveiki, visi mylintys Girdžius, visi neabejingi Girdžiams,
visi Girdžiškiai ir Girdžiečiai, Girdžiškių ir Girdžiečių giminės ir artimieji!

Kuriama knyga apie Girdžius. Pasidalinkite Jums žinomomis senomis istorijomis, prisiminimais apie Girdžius, nuotraukomis su Girdžių žmonėmis ir vaizdais, kad knyga kuo išsamiau atspindėtų Girdžius!

Informaciją, nuotraukas (jos bus nuskanuotos ir grąžintos) perduoti Ramutei Kačiušienei, arba siųsti el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .

 
 

Puslapis 2 iš 2