PAMININT TARPTAUTINĘ ŽMONIŲ SU NEGALIA DIENĄ

Spausdinti

Antradienis, 03 Gruodis 2013 12:38

Tuoj gruodis. Ant medžių beveik nebeliko lapų, darželiuose nušalnojo gėlės. Ir nors daugelis poetų rašė rudeniui skirtas eiles, o dailininkai piešė jį auksinį, širdyje darosi liūdna, supranti, kad šiame gyvenime viskas laikina, kad metų laikai sukasi ratu ir su kiekvienais metais viskas praeina. Žinant, kad gruodžio3 d. yra Tarptautinė žmonių su negalia diena, tradiciškai kaip ir kiekvienais metais, Girdžių seniūnijos neįgalieji lapkričio 20 d. rinkosi į kultūros centrą paminėti šią dieną. Šventę organizuoti inciatyvos ėmėsi Girdžių seniūnijos seniūnas D. Juodaitis. Surado patalpas kur galėtų rinktis neįgalieji, suorganizavo paskaitą neįgaliesiems aktualia tema, pakvietė lektorių profesionalų formacininką, žolininką Virgilijų Skirkevičių, parašė skelbimus. Už tai Girdžių seniūnijos neįgalieji nuoširdžiai dėkojame seniūnui D. Juodaičiui, kuris neįgaliuosius supranta iš pusę žodžio ar išsakytos minties ir net neprašomas mus paremia, palaiko, sprendžia organizacinius klausimus, susijusius su neįgaliaisiais. Tariame didelį ačiū, už šią dovaną.

                 Paskaita buvo gan įdomi. Visi nustebo, kai lektorius pasakė, kad paskaita vyksta jau dvi valandas, o atrodė , kad ji tik prasidėjo. Daug V. Skirkevičius kalbėjo apie sveikatą, apie gydomąsias žoleles, kurios tinka vienai ar kitai ligai gydyti. “Paslaptis ne žolėse ir vaistuose, o mumyse“- sakė V. Skirkevičius. Pasibaigus paskaitai buvo užduota daugybė klausimų, apie žolių derinius ir kiekvieno atvėjas buvo skirtingas. Ir taip pokalbis su V. Skirkevičiumi, atsakinėjimai į klausimus užsitęsė dar apie valandą. Kiekvienas norėjo sužinoti apie savo negalavimus, neįgalieji niekaip negalėjo lektoriaus išleisti iš salės.

                 Į šią neįgaliųjų šventę atvyko Jurbarko rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Vida Peniutienė ir pavaduotoja Giedrė Jagminaitė. Pirmininkė pasveikino neįgaliuosius su švente, įteikė gėles, bendravo su neįgaliaisiais, kartu sėdo prie bendro stalo. Tai buvo jaukus pabuvimas kartu prie arbatos, kavos ir suneštinių vaišių stalo.

                 Kaip ir kiekvienais metais taip ir šiemet buvo pasveikinti jubiliatai, tai E. Pinaitienė, D. Gendrikienė, D. Kaponaitienė, Z. Stoškuvienė, B. Bukauskaitė , įteiktos gėlės ir atminimo dovanėlės, sudainuota “Ilgiausių metų“.Nepamiršo neįgalieji pasveikinti ir V. Kripaitienės, kuri neįgaliųjų sportinėse varžybose, kurios vyko Tauragėje ir Kaune, baudų metimo rungtyje užėmė prizines vietas.

                 Neįgalieji pateikė klausimų ir pasiūlymų Jurbarko ND pirmininkei, ką kitą met galėtume nuveikti, su kuo susipažinti, išvažiuoti ir pamatyti. Girdžių seniūnijos neįgalios moterys prisidėjo prie rajone ND organizuojamos Kalėdinės akcijos, aplankyti sunkią negalią turinčius neįgaliuosius ir nuvežti kalėdinių lauktuvių. Girdžių moterys O. Vaitiekūnienė, V. Kripaitienė, O. Matonienė numezgė šiltas kojines, kurias dovanojo neįgaliesiems.

                 Juk šito renginio tikslas ir buvo sukviesti neįgaliųjų draugijos narius, kad šie pabūtų kartu, apsidalytų savo džiaugsmais ir išgyvenimais. Pasibaigus šventei draugijos nariai atsisveikino iki kitais metais vykstančių susitikimų.

Judita Vireikienė